Redaktören har ordet

Välkomna tillbaka från sommaren

6 aug, 2019

I detta nummer avslutar vi redovisningen av de olika föredragen från konferensen i Södertälje i april.

/ Foto: Privat.

Välkomna tillbaka från sommaren, oavsett om ni har semestrat eller ej. Vykorten från diverse medlemmar i detta nummer visar att sommaren har avnjutits på mångahanda sätt, ofta med målet att höja kompetensen inom ett språk eller annat fackområde. Vi översättare vet hur man förenar nytta med nöje!

I detta nummer avslutar vi redovisningen av de olika föredragen från konferensen i Södertälje i april, med särskilt tonvikt på översättning inom medicin och medicinteknik, men även med artiklar om undertextning, reklam, lexikografi m.m.

CAT-verktyg och AI (vad nu det är egentligen?) – tillämpad på maskinöversättning – är alltid lika aktuellt och behandlas även i detta nummer, nu med avstamp i Jost Zetzsches uppskattade keynote-föreläsning på memoQ-konferensen i Budapest i april. Den föreläsningen är väl värd att se i sin helhet – länk finns i artikeln.

Vi har en hel del bokrecensioner i detta nummer, hela tre böcker från förlaget Morfem – om stil och interpunktion. Dessutom presenteras en ny och högaktuell svensk-engelsk juridisk ordbok.

Få facköversättare platsar i Svenskt översättarlexikon, men det är icke desto mindre en intressant resurs med mycket material att läsa och begrunda. Hans Landqvist, universitetslektorvid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, har forskat om hur kvinnor förekommer och presenteras i Svenskt översättarlexikon. Rapporten är tillgänglig på nätet och presenteras här av Charlotte Sjögren. Mycket annan översättningsrelaterad forskning är tillgänglig på Internet, inte minst studier kring samverkan mellan människa, maskin och TM. Vi gör några nedslag i publicerade forskningsresultat.

Det språkpolisiära uppdraget får inte försummas, och inte heller datasäkerhetsaspekter. Med andra ord, en hel del att läsa tills vi ses nästa gång, i december! Då får vi bland annat läsa mer om Sofia Malmgårds Sveriges språkflora, vi gör ett nedslag hos våra uppdragsgivare på NTIF i Göteborg och i bästa fall finns det mer att berätta om vår kommande jubileumskonferens i Umeå 2020.

SAMMA FÖRFATTARE +