Styrelsen informerar

Styrelsemöte i SFÖ-SAT

11 sep, 2023

Den 10-hövdade styrelsen för SFÖ-SAT som valdes vid årsmötet i Umeå i maj 2023 har förvisso hunnit ha flera möten på Zoom under sommaren, såväl med full styrka som i mindre grupper. 1–2 september blev det så dags för styrelsens första fysiska möte.

Styrelsemöte Ransäter 1:a September 2023 Styrelsemöte Ransäter 1:a September 2023

Vi valde att hålla det i litterär miljö på en kursgård i värmländska Ransäter – ganska tillgängligt för alla styrelsemedlemmar och en mycket kostnadseffektiv lösning med billigt boende och självhushåll. Det visade sig också att många punkter på dagordningen kunde avhandlas effektivt såväl på promenadsammanträden eller över grytorna i köket som vid konferensbordet.

Oerhört mycket fanns att avhandla och besluta. Kanslirutiner och daglig bokföring är en krävande del av föreningens verksamhet som alltid måste fungera. För närvarande avlönas ingen för detta ändamål utan uppgifterna hanteras ideellt av styrelsemedlemmar. Det är inte idealiskt, utan på sikt kommer en del sådant arbete att behöva läggas ut mot ersättning. Vi har redan nu beslutat om en strikt attesteringsordning som ska göra alla transaktioner transparenta och spårbara.

Stor uppmärksamhet ägnades åt vår interna och externa information. E-versättaren har rullat i gång igen med nya artiklar, och flera av de tidigare artiklar av mer bestående intresse som försvunnit kommer efter hand att återskapas. Mycket behöver ändras på sajten i och med samgåendet med Sveriges Auktoriserade Tolkar. En del måste anstå tills vårt nya namn är fastslaget, men vissa ändringar i sökfunktionen behövs akut för att effektivt kunna sortera fram auktoriserade tolkar vid sökningar.

Även styrelseintern information är en viktig aspekt med en så stor styrelse som vår. Det har varit en enorm mejltrafik inom styrelsen sedan årsmötet i maj och det är lätt att något förbises. Vi har därför beslutat om nya och effektivare rutiner för vår interna kommunikation.

Flera spännande kurser och möten är planerade – hantering av PDF-filer i Abbyy Finereader, lokalisering i Phrase och arbete med Regex är bara några exempel på kurser i olika faser av planering. Mentorverksamheten har länge fungerat via Mentorgruppen på Facebook, men behöver en uppryckning – där har vi tagit inspiration av Yrkesdörren. Med tanke på allt som nu börjar hända i föreningen kommer ett mer regelbundet nyhetsbrev att etableras och skickas ut.

Ekonomin är givetvis ett avgörande ämne och en stor del av lördagen ägnades åt sådana frågor. Här anslöt vår kassör, Maria Vajta Klamer på Zoom.

Konferensen i Umeå blev kostsam och innebär att vi får tillämpa viss återhållsamhet på kostnadssidan under det närmaste året. Många har ställt frågor kring detta och vid SFÖ-SAT:s extra föreningsmöte den 20 september kommer styrelsen att informera om det ekonomiska läget i närmare detalj, förutom att vi ska fatta beslut om en del stadgeändringar som Stadgegruppen har föreslagit. För att delta i det extra föreningsmötet på Zoom, anmäl dig till kansli@sfoe.se senast den 18 september. Kallelse har gått ut via mejl till samtliga medlemmar.

En glad nyhet är att vi kunde fatta beslut om att genomföra en SFÖ-SAT-konferens 2024! Det blir i Uppsala den 19–20 april och konferensgruppen har redan dragit igång förberedelserna för fullt! Följ planeringen i e-versättaren och på sajten!

Styrelsen

Foto: Katarina Lindve och Björn Olofsson

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +