Efter Linguacoms konkurs – vad händer nu?

11 jul, 2023

Företaget Linguacom, som varit uppdragsgivare åt tolkar inom offentlig sektor, har ställt in sina betalningar. Konkursförvaltaren har beslutat att den statliga lönegarantin inte kommer att träda in. Innebär detta att tolkar kan bli utan betalning för utförda uppdrag? E-versättaren reder ut det aktuella läget.

Tolkar riskerar att bli utan arvode efter konkurs

Tolk- och översättningsförmedlingen Lingua Communication Nordic AB (”Linguacom”), som ägs av riskkapitalbolaget Seafire, försattes i konkurs den 9 juni 2023.

Linguacom utförde inte några inbokade tolkuppdrag efter den 14 juni 2023.

Konkursförvaltaren meddelade den 4 juli 2023 via mejl till tolkar som arbetat för Linguacom att tolkarna inte omfattas av den statliga lönegarantin. Detta är i och för sig ett beslut som går att överklaga, vilket påpekas i mejlet. I augusti eller september kommer tingsrätten att kontakta tolkar som har fordringar gentemot Linguacom. Konkursförvaltaren skriver i sitt mejl till tolkarna: ” det är då viktigt att ni anmäler ert krav till tingsrätten, även om ni redan har anmält er fordran till konkursförvaltningen”. Om du har arbetat för Linguacom under våren men inte fått betalt behöver du alltså bevaka detta.

Enligt mejl från Linguacom kommer arvode för tolkuppdrag mellan 10 och 14 juni att betalas ut av konkursboet.

Alla medlemmar i SFÖ-SAT har rätt till gratis juridisk rådgivning via föreningens samarbetspartner Allt om juridik.

SFÖ-SAT:s medlemsförmåner

E-versättaren har i skrivande stund inte kunnat utröna om översättare som arbetat för Linguacom fått lika detaljerad information som tolkarna. Rimligtvis behöver även översättarna bevaka eventuell e-post från tingsrätten i augusti eller september.

SENASTE INSLAG +