Nordic Translation & Interpretation Forum (NTIF) i Malmö

Nordic Translation & Interpretation Forum

8 dec, 2022

Den 16–18 november 2022 hölls årets upplaga av Nordic Translation & Interpretation Forum (NTIF) i Malmö. För den som inte känner till den här konferensen har den funnits i tolv år och syftar, enligt presentationen på ntif.se, till att samla representanter för den nordiska språkbranschen för att utbyta idéer och erfarenheter, med det övergripande syftet att stärka branschen och bevara de lokala språken i regionen. Arrangörerna är Cecilia Enbäck och Anne-Marie Colliander Lind.

Teckning: Linda Saukko-Rauta Teckning: Linda Saukko-RautaTeckning: Linda Saukko-Rauta

Publik med stor mångfald
Den nordiska inriktningen till trots lockar konferensen en bred publik från både Europa och övriga världen – bara runt det lilla bordet där jag satt på banketten fanns det rötter från bland annat Australien, Makedonien och Palestina. Det är inte ofta man får chansen att träffa människor från så många olika länder på en och samma gång, och bara det är en väldigt intressant och givande upplevelse. Dessutom finns det möjlighet till möten mellan personer i alla olika led inom översättningsprocessen, från översättare till beställare och alla däremellan. Även om alla samtal inte leder till en regelrätt kundkontakt kan det ändå ge mycket att få ta del av hur säljare och översättningsköpare tänker och resonerar.

Inblick i branschens tillstånd
Eftersom konferensen riktar sig till en internationell publik hålls alla föredrag på engelska, med spännande rubriker som State of the Language Industry, Technologies of Power: One to Rule them All? och The Power of & – det sistnämnda framfört av svenske Andreas Ekström, som var en mycket uppskattad talare vid SFÖ:s konferens i Göteborg 2013. Så även här – han levererade den i mitt tycke allra mest intressanta och givande föreläsningen, dock med god konkurrens från andra talare och med förbehåll för att jag missade andra halvan av fredagsprogrammet. Där återfanns bland andra Tiina Kinnunen och Annelie Tinworth – två namn som också känns igen från en tidigare SFÖ-konferens och som här fick möjlighet att rikta sig till en publik med lite annorlunda sammansättning (men tyvärr alltså utan undertecknad, som var tvungen att hinna med ett tåg).

Övriga talare kom från både språkföretag, teknikföretag och kundföretag vilket gav gott om olika perspektiv på översättning och många kringliggande tjänster och verksamheter. Några av föredragen kommer att refereras mer ingående på annan plats i e-versättaren; däribland det ovannämnda State of the Language Industry (spoiler: det går riktigt hyfsat) samt en spännande programpunkt som bland mycket annat gav oss den förbluffande upplysningen om var vi hittar Europas g-punkt …

Glada miner på NTIF

Något för alla
Språkföretag må vara den huvudsakliga målgruppen för NTIF, men det betyder inte att det inte skulle vara en givande konferens för enskilda översättare. Programmet i år gav en bra inblick i vad som händer i branschen och ungefär vilka vindar som blåser, och var synnerligen intressant för var och en som jobbar med språk och översättning. Och för den som vill knyta kontakter med potentiella kunder är det här goda jaktmarker – så varför inte prova något nytt och åka på NTIF 2023? Mycket nöje och glöm inte visitkorten!

NTIF:s bankett är fullt i klass med SFÖ:s!

Linda Saukko-Rauta sammanfattar Tiina Kinnunens råd om den stundtals ansträngda relationen mellan översättare och projektledare.

SENASTE INSLAG +