Konferens SFÖ-SAT 2023

SFÖ-SAT-konferensen 2023 …

11 sep, 2023

… är det sannerligen dags att referera med tanke på att det nu har gått 4 månader sedan vi sammanstrålade i Umeå.

Mullin Mallin band Mullin Mallin band

För andra gången fick SFÖ, i år med förstärkning av våra kollegor på tolksidan och med det provisoriska namnet SFÖ-SAT, uppleva en konferens i Umeå – björkarnas och Sara Lidmans stad.

Behovet av samtal upplevdes som stort i föreningen och många medlemmar anlände till Umeå redan på torsdagen för att få tillfälle att träffas i större och mindre sammanhang. Fredagen inledes som brukligt med stadsvandring i värdstaden – ett alltid lika uppskattat event för utsocknes! I ordförandes och vice ordförandes frånvaro öppnade styrelseledamoten Maria Gustafsson konferensen och lämnade ordet till vår konferencier Carolina Miskovsky – artist, låtskrivare programledare, journalist och bergmaterialingenjör (även om hon tycker det är mera stuns i hennes engelska titel ”Rock Engineer”). Första programpunkten var Kammarkollegiet som anslöt via Zoom och berättade om Statens inköpscentrals upphandling av språktjänster och om auktorisation av tolkar och translatorer. Auktorisation är ett knepigt ämne eftersom det är den enda officiella bekräftelse som en köpare – särskilt en som inte är van att köpa språktjänster – kan få på att tolken/översättaren kan sin sak, men det är ändå ett trubbigt urvalsinstrument som inte nödvändigtvis garanterar att leverantören är rätt person för det aktuella uppdraget.

Intressant statistik visar att det finns 450 translatorauktorisationer mellan svenska och 34 språk, där engelska dominerar, samt 1035 tolkauktorisationer mellan svenska och 43 språk, där arabiska och ryska dominerar.

Ett panelsamtal om tolkbranschens framtid med Paolo Balzano som moderator gav intressanta synpunkter på aspekterna kostnadseffektivisering och kvalitetssäkring, vilka, här som annorstädes, tenderar att vara inkompatibla. I samtalet deltog Agnes Ambrosiani från Care to Translate, företaget bakom ett verktyg som faktiskt både pressar kostnad och vässar kvaliteten på tolkning i specifika sammanhang, Magnus Dahnberg, föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet samt Camilla Vallhagen från Tolkservicerådet.

Gigifiering av språkbranschen är ett problem, eller kanske en möjlighet, som är synnerligen aktuellt för såväl tolkar som översättare. Jacob Lundberg är medlem i Gigwatch, som bevakar utvecklingen i gigsvängen. Han framkastade tanken att språkbranschen kanske håller på att hamna i den division av samhällsekonomin där företag som Foodora och Uber radikalt håller på att förändra styrkeförhållandet mellan arbetsmarknadens parter. Håll koll på läget genom att läsa föreningens blogg.

Fredagens sista programpunkt stod Översättarcentrum, ÖC, för. ÖC är en intresse- och förmedlingsorganisation för litterära översättare, som har en hel del SFÖ-SAT-medlemmar i sina rullor. ÖC publicerar den uppskattade podden Rum för översättning, och avsnittet Böcker bygger broar mellan barn spelades in från scenen på vår konferensscen i Umeå. Roza Ghaleh Dar ledde samtalet mellan Elisabet Risberg som översätter bilderböcker från arabiska till svenska och Firat Cewerî som översatt bland annat Astrid Lindgren, Gunilla Bergström och Barbro Lindgren till kurdiska. Deras erfarenheter ger nya perspektiv åt oss facköversättare som mest sysslar med skruvar, kugghjul och mystiska manicker – att presentera Alfons verklighet i en kurdisk referensram kräver sin översättare. Lyssna gärna!

Kvällsnöjet bestod i besök antingen på Kvinnohistoriskt museum eller på bokcafé Pilgatan, med föredrag om Sara Lidman, som i år hade fyllt 100 år. Båda var uppskattade aktiviteter som ledde till långa samtal över middagsmackan på Facit Bars festvåning.

På lördagen inledde Ola Persson, en av våra trognaste utställare och sponsorer, med att berätta om det senaste från WordFinder. Eva Lindgren, forskare i ämnet språkdidaktik, talade om Skrivande, språk och delaktighet i samhället. Hur hänger skrivande och språk ihop med deltagande, vad menar människor att deltagande betyder och hur kan språk och skrivande bli både möjligheter och hinder för deltagande?

Härefter följde SFÖ-SAT:s årsmöte, vilket refereras i en separat artikel.

Olof Wretling, Umeås rolighetsminister och känd från såväl scen som TV, blandade humor och allvar i ”Diagnoserna i mitt liv”, och illustrerade ämnet med halsbrytande djupdykningar i publiken – hade vi varit lite flera i salongen hade nog crowdsurfing kunnat bli aktuellt!

Våra försäkringsförmedlare, Försäkringsutveckling AB, presenterade en ny produkt som är tillgänglig bland SFÖ-SAT:s medlemmars förmåner, nämligen Trygghetsförsäkring, som ersätter privata boendekostnader vid sjukskrivning mer än 30 dagar, sjukhusvistelse mer än 14 dagar eller arbetslöshet. Försäkringen ger ersättning för fasta kostnader såsom boendekostnader, telefon/TV/internet med mera. Maximal ersättning är 4 000 kronor per månad i upp till sex månader. Premien är 199 kr/mån.

Jacob Roël från AIIC, det Internationella Konferenstolkförbundet i Genève, arbetar såväl med konferenstolkning som andra uppgifter i språkbranschen. Bland annat är han lärare på TÖI:s konferenstolkutbildningar. Han berättade initierat om hur konferenstolkar är organiserade och hur deras arbetsvillkor ser ut. Pandemin och den kontinuerliga tekniska utvecklingen har kraftigt förändrat förutsättningarna för yrkeskåren, och att situationen skulle återgå till gamla hjulspår är knappast att påräkna. Idag är det viktigare än någonsin att informera kunderna om vad en duktig och erfaren konferenstolk eller kontakttolk kan erbjuda för att underlätta kommunikationen.

Alexander Katourgi var troligen den mest namnkunnige av konferensens talare. Han hade ett mycket uppskattat inslag på SFÖ-konferensen i Karlstad 2022 och många önskade höra honom på nytt. Alexanders primära forskningsämne som doktorand vid Lunds universitet är skiljetecken, men ämnet denna gång var ”Att tända en brasa eller anlägga en brand”. Är det någon skillnad på brasa och brand? På låga och flamma? Betyder det något för översättningen? Och hur översätter vi företeelser som inte ens finns på målspråket (här skulle Firat Cewerî ha ett och annat att tillägga kring Alfons i kurdisk språkdräkt).

Den sedvanliga konferensbanketten blev en lyckad tillställning, liksom förra gången i Umeå förgylld av Umeås eget Balkanpartyband – Mullin Mallin Band – som enligt bästa tradition fick fötterna att spritta och dansgolvet att fyllas!

På söndagen träffades språkgrupperna, varefter Hanna Söderlund, lektor i svenska vid Umeå universitet, utvecklade ämnet ”Humor och makt”. Kan humor vara en maktfaktor? Kan man stärka sin position i gruppen med humor? Eller utöva makt genom att inte skratta åt ett skämt?

Carolina Miskovsky avslutade konferensen med sång, ackompanjerad av Daniel Pettersson på nyckelharpa.

Ett stort tack till alla som engagerat sig för att bygga denna konferens. Vi reste hem med många nya intryck, och denna modell för att låta facköversättare och auktoriserade tolkar ta del av varandras verkligheter är något vi kommer att ta med oss och utveckla vidare vid 2024 års konferens i Uppsala och 2025 i Kalmar!

Björn Olofsson

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +