PROFILEN

Möt Desirée Grendel, juridisk översättare

1 sep, 2023
Desirée Grendel,  juridisk översättare Desirée Grendel, juridisk översättare

Hur blev du intresserad av översättning? Hur kom du till översättaryrket?

Jag har alltid varit intresserad av olika kulturer och främmande språk och valde en internationell inriktning inom min juristutbildning och gick en master vid ett franskspråkigt universitet. I mitt arbete som jurist arbetade jag i internationella miljöer och i olika länder, främst i Sverige, Nederländerna och Danmark. Mina arbetsspråk var, förutom nederländska och svenska, även engelska, danska och franska. Ett lite mer passivt arbetsspråk var norska. Genom dessa arbetserfarenheter fick jag goda kunskaper i de språk jag översätter ifrån nu. Dessutom har jag många olika intressen. Övergången till översättaryrket var en ganska naturlig sådan.

Vilket var ditt första jobb/ uppdrag relaterat till språk och översättning? För drygt tio år sedan arbetade jag som juridisk rådgivare för nederländska och belgiska företag som vill etablera sig på de skandinaviska marknaderna. Som en del av mina uppdrag på den tiden översatte jag dokument åt mina kunder. Då märkte jag att översättningsarbete också tilltalade mig.

När/ hur bestämde du dig för att satsa på översättaryrket? Några viktiga tillfällen som varit av betydelse för hur din karriär utvecklats. För ungefär 8 år sedan bestämde jag mig för att satsa på översättaryrket. De första texterna som jag översatte som översättare var juridiska, inkl. några journalistiska texter om rättsliga händelser.

Några höjdpunkter under din karriär? Jag kände mig uppskattad och bekräftad i mitt översättaryrke då jag fick bli medlem i SFÖ. Jag tycker det också roligt när texter som jag har översatt dyker upp när jag surfar på internet. Då handlar det sig om texter om livsstil och turism, ämnen som jag översätter med jämna mellanrum, ett arbete som har karaktären av transkreation.

Hur har arbetsmarknaden för översättare förändrats de senaste åren? Den mest slående förändring som jag har sett är att byråer allt oftare ber om PEMT.

Saknar du att arbeta som jurist? Vad har det yrket gemensamt med översättaryrket? Vad får du av översättning som du inte fick som jurist? Ett gemensamt krav för båda yrken är noggrannhet och språkkänsla. Jag saknar egentligen inte mitt arbete som jurist. Jag ser det som att jag har gett min karriär en ny dimension genom att bygga vidare på mina juridiska kunskaper och erfarenheter och genom att arbeta med mina språkkunskaper. Och för yrket som juridisk översättare är juridiska kunskaper om både käll- och målspråkens rättssystem oumbärliga. Till exempel är det ofta så att det i källspråkslandet är andra myndigheter som har behörighet inom vissa rättsområden än i målspråkslandet. Detsamma gäller vissa juridiska begrepp. Man måste ta hänsyn till detta när man översätter, anpassa översättningen till målspråkets rättssystem och vid behov klargöra skillnaderna mellan rättssystemen.

Jämfört med mitt arbete som jurist ger översättningsarbetet mig mer variation och större flexibilitet vad gäller när och var jag vill arbeta. Och mina juridiska kunskaper är alltid användbara, även i mitt privatliv.

Vad hjälpte dig att utvecklas i din karriär? Det är viktigt att lära sig att arbeta med ett översättningsverktyg (CAT) och att ägna tid åt detta. När man är lite varm i kläderna som översättare är det bra att gå med i ett eller flera professionella nätverk, främst för att lära sig av andras erfarenheter och även för att bli uppmärksammad av potentiella kunder. Om man arbetar som frilansöversättare och/eller egenföretagare är det också viktigt att fördjupa sig i de kommersiella aspekterna av sin verksamhet, t. ex. med hjälp av workshops som anordnas av t.ex. professionella nätverk eller intresseorganisationer.

Vilka är dina karriärplaner för att utveckla din verksamhet? Jag går en kurs i content writing.

FAKTARUTA

SFÖ-medlem sedan: 2020

Utbildning: Latinlinje på gymnasiet i Utrecht, Nederländerna. Juristexamen med inriktning mot internationell juridik vid Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, Nederländerna. ’Postgraduate’ examen i europeiska studier och EU-rätt vid Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien. Flera olika språkkurser i svenska (bl. a. vid Svenska Institutet) och franska. Kurser om heminredning.

Bakgrund:

Född och uppvuxen i Utrecht, Nederländrna. Efter mina studier arbetade jag som jurist för både myndigheter och näringsliv i Nederländerna, Danmark och Sverige. De sektorer jag arbetade inom är främst läkemedels- och bilindustrin. Jag undervisade dessutom vid högskolor och universitet i Sverige och Nederländerna.

FAKTARUTA

Desirées tre bästa tips för översättare som vill inrikta sig på juridik:

Översättning av juridiska texter krävs gedigna kunskaper om både källspråkets och målspråkets rättssystem och juridiska terminologi.

Du behöver kunskap om det specifika juridiska och branschmässiga delområdet. En översättning av ett IT-avtal skiljer sig till exempel från en översättning av en ekonomisk-juridisk översättning.

– Noggrannhet är mycket viktig. Exempelvis måste namn på personer, företag, platser och datum vara samma som i källtexten.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +