AI/MASKINÖVERSÄTTNING

AI och översättning – vad betyder ChatGPT för språkindustrin?

17 sep, 2023

Allt du skulle vilja veta om AI och ChatGPT för översättningsmarknaden men aldrig vågat fråga – Ulrika Borking samtalar med projektledare och skribenter och tillsammans reder de ut begreppen.

Häromdagen hade jag ett onlinemöte med några branschkollegor där vi diskuterade AI och översättning. Vi inriktade oss särskilt på ChatGPT och generativ AI samt hur vi upplever att den tekniken påverkar oss, vårt arbete och våra kunders inställning till att köpa språktjänster.

Med på mötet var Katarina Häger och Agnes Salomonsson Lagevald, båda två projektledare på Novoterm Translation, samt Lisa Pilqvist som är Content Writer på GO MO Group. Själv är jag frilansande översättare och att träffas så här ”över gränserna” är alltid intressant – i synnerhet nu när branschen förmodligen står inför ganska stora förändringar. Varför ska kunder köpa språktjänster av oss om de istället kan använda AI som ChatGPT för att skriva och översätta texter?

Vad är ChatGPT och generativ AI?

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) är en textbaserad chattrobot utvecklad av företaget OpenAI. Den första versionen av ChatGPT lanserades hösten 2002 och är ett exempel på en snäv AI (artificiell intelligens) som kan utföra ett antal avgränsade uppgifter väldigt bra. Verktyget har sedan dess uppdaterats med nya. förbättrade versioner. ChatGPT har tränats på enorma mängder text skriven av människor för att kunna generera textsvar på frågor som i hög grad låter som om de skulle ha skrivits av en människa. Generativ AI använder data den har tränats på för att generera nytt, unikt innehåll som inte har existerat tidigare.

ChatGPT bygger på den senaste tekniken inom maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) och är ett exempel på hur stora språkmodeller (LLM:er) kan tillämpas i praktiken. ChatGPT använder en avancerad form av mönsterigenkänning och kan förutsäga nästa ord i en ordsekvens – lite som ”autocomplete on steroids” för att använda en populär beskrivning.

En språkmodell som ChatGPT härmar mänskliga texter på ett skickligt sätt men har så klart ingen förmåga att reflektera över sin omvärld och kritiskt granska sina egna texter. Det som är speciellt med ChatGPT är att man kan ”prompta” den, det vill säga styra textsvaren i olika riktningar genom hur man formulerar sina uppmaningar till chattroboten. Man skulle exempelvis kunna be ChatGPT att översätta ett textstycke från ett språk till ett annat och samtidigt be chattroboten att anpassa stilnivån så att det låter som en forskningsrapport. Texten kommer förmodligen att på ytan likna en forskningsrapport väldigt mycket, men det som står i texten behöver inte nödvändigtvis ha någonting med verkligheten att göra.

Hur påverkar generativ AI översättningsbranschen?

Det blir allt viktigare att kunna kommunicera vårt värde till kunderna nu när den nya AI-tekniken blir alltmer tillgänglig och allt oftare sägs kunna ersätta traditionella språktjänster.

Det finns en viss oro bland säljare av språktjänster och det finns även en utbredd okunskap hos vissa köpare av språktjänster när det gäller AI och översättning. Flera av mina översättarkollegor har dock insiktsfullt nämnt att det som branschen går igenom nu, det har vi översättare redan gått igenom med den neurala maskinöversättningens intåg. Generativ AI och ChatGPT å andra sidan drar även med sig copywriters och andra skribenter in i AI-cirkusen, för att nämna bara några textorienterade yrkesgrupper.

Så länge tekniken ses som ett komplement snarare än som en ersättning är inte AI något egentligt hot. Att AI inom översättning är här för att stanna förstår nog alla och vad förstärkt översättning (augmented translation) kommer att innebära i framtiden är svårt att ens föreställa sig.

Är ChatGPT bara ytterligare ett verktyg i verktygslådan?

Översättningsbyråer och översättare använder dagligen en mängd olika verktyg och hjälpmedel för att utföra olika uppgifter i översättningsprocessen. Är ChatGPT bara ytterligare ett verktyg tillsammans med CAT-verktyg och andra hjälpmedel?

ChatGPT:s gratismodell har sina begränsningar och fungerar inte alltid som den ska om det är många som använder tjänsten samtidigt. Vill man undvika de problemen kan man i nuläget betala strax över 200 kronor i månaden för tillgång till ChatGPT Plus. Pratar man med översättare som använder ChatGPT verkar det mest vara i formen av ett verktyg att ”brainstorma” med:

  • Bollplank, någon att bolla idéer med när man har kört fast på vissa ord och meningar.
  • Hjälp att hitta synonymer till ord som inte känns helt rätt, exempelvis med prompten: ”ge mig synonymer till [ord] i kontexten [ämne]”.
  • Man kan skriva in sin översatta mening som man inte är riktigt nöjd med och be ChatGPT att skriva fem varianter på den.

En del låter även ChatGPT bistå dem i SEO-översättning (då översättaren ska ta hänsyn till sökmotoroptimering, search engine optimization), för att hitta förslag på sökord och uppslag till den text som ska visas i Googles sökresultat:

  • titeltaggar (den korta, klickbara rubriken)
  • metabeskrivningar (den korta text under rubriken som beskriver varje sida på en webbplats)
  • specifika sökordsfraser (long tail keywords).

Det rör sig med andra ord om ganska avgränsade insatser under översättningsprocessen och ChatGPT är varken ett CAT-verktyg eller ett TMS (Translation Management System), inte ännu i alla fall.

ChatGPT Enterprise

I slutet av augusti 2023 lanserade OpenAI ChatGPT Enterprise, företagets idag kraftfullaste version. Liksom de alltmer avancerade AI-chattrobotarna kan produkten skräddarsys till att passa företagens behov bättre. Redan i de tidigare versionerna utlovades insticksprogram för specifika uppgifter. Kan ChatGPT Enterprise bli ett företags interna översättningsbyrå? I vår diskussion pratade vi om att det mänskliga ingripandet högst sannolikt behövs i hög grad i stora delar av processerna samt att det behövs ”språkproffs”. Det vill säga, det blir svårt för kunden att helt på egen hand använda AI i en översättningsprocess på ett kvalitetssäkrat sätt.

Tillämpad AI och automatiserade flöden

En annan tendens i AI-revolutionens kölvatten är att en del av de stora översättningsbyråerna går över till helt automatiserade översättningsprocesser med hjälp av AI-plattformar. I ett nätverk med miljontals översättare kan AI-drivna matchningsfunktioner snabbt hitta ”rätt” översättare som får en avisering om ett uppdrag som hen kan acceptera eller tacka nej till. Traditionella översättningsbyråer och interna projektledare blir överflödiga. En så kallad lights-out approach i en självbetjäningsmodell som är helt ”beröringsfri” och där en projektledare ingriper endast om det uppstår något problem.

Sömlöst och smidigt? Tja, att låta maskiner utföra de enkla administrativa uppgifterna så att tid frigörs för projektledare och översättare att ägna sig åt de uppgifter som faktiskt kräver den mänskliga hjärnans intelligens är väl aldrig fel. Men tappar vi inte något på vägen när de mellanmänskliga kontakterna uteblir?

Vad AI (än så länge) inte kan leverera i en översättningsprocess

Att översätta större volymer text i ChatGPT skulle i nuläget vara oerhört opraktiskt och inte heller särskilt tryggt med tanke på datasäkerheten. ChatGPT är som sagt inget CAT-verktyg. Och det en professionell översättare gör automatiskt när en text ska översättas måste ChatGPT promptas till att göra. Det vill säga, en översättare förstår hur en text ska översättas utifrån vissa givna ramar och har sin egen djupinlärning beträffande kulturell förståelse för källspråk och målspråk.

En översättning av hög kvalitet är korrekt och fungerar i sitt tänkta sammanhang, men den har också något extra. Den har översatts med fingertoppskänsla för att skapa de träffsäkra formuleringar som AI-genererade texter saknar. Typiska AI-tendenser i en text är att de ofta blir repetitiva och innehåller onaturliga övergångar mellan stycken. De kan även upplevas sakna personlighet och känslor eftersom de helt enkelt är generade av en artificiell intelligens och inte av en människa.

ChatGPT kan heller inte sägas ha det sunda förnuft som vi människor (för det mesta) har. Vi pratade om att kunden faktiskt många gånger kan få en bättre källtext på köpet när den översätts till en måltext på ett professionellt sätt. Hur då? Jo, bland annat på grund av att översättaren hajar till på det som inte verkar rimligt i källtexten. Det kan handla om allt från slarvfel i en årsredovisning till kulturbundna element i en reklamtext som måste anpassas till målspråkskulturen i hög grad (genom transkreation i vissa fall) för att texten ska kunna leverera rätt budskap.

En annan aspekt är att det i allmänhet är svårt att korrekturläsa text som är översatt med neural maskinöversättning, och i synnerhet för dem som inte har korrekturläsning och språkgranskning som sitt yrke. Eftersom dessa texter innehåller ett språk som låter så naturligt och har så pass bra flyt, kan många fel ”gömma sig” och vara svåra att hitta. På samma sätt kan AI-genererade texter luras och när ChatGPT översätter kvarstår de välkända problemen: direktöversatta meningar, utelämnade eller tillagda ord, inkonsekvent terminologi och oförmåga att hantera ovanliga ord – i kombination med att grammatiskt förvånansvärt goda resultat genereras.

Sammantaget är det svårt för AI att leverera texter som är av genomgående hög kvalitet och att göra det på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt i översättningsprocessen. Att använda sig av verktyg som ChatGPT utan inblandning av oss yrkesverksamma kan bli kostsamt i längden på grund av de brister som dessa verktyg fortfarande har och den negativa inverkan som undermåliga översättningar har på ett företags varumärke.

Vi står inför ytterligare ett paradigmskifte på översättningsmarknaden och kanske inför att gränsen mellan människa och maskin blir allt svårare att urskilja. Det viktiga är att vi låter AI arbeta för oss och med oss – inte mot oss. Och även om allt fler avancerade verktyg för att snabbt och effektivt översätta text görs tillgängliga för alla innebär det inte automatiskt att alla har förmågan att kunna hantera dessa verktyg på ett sätt som generar verkligt värde och kvalitet.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +