På konferens med American Translators Association i Miami

6 dec, 2023

Som väntat dryftades AI, både med förhoppningar och farhågor, när ATA höll konferens med över 1 300 deltagare. Ann-Charlotte Storer rapporterar om ett unikt tillfälle att under fyra dagar nätverka med kollegor från när och fjärran.

Workshop med tema ”lär känna dina kollegor”  Foto: Jeff Sanfacon, ATA Workshop med tema ”lär känna dina kollegor” Foto: Jeff Sanfacon, ATA

Den 25–28 oktober 2023 hölls den årliga, stora ATA-konferensen och i år hade turen kommit till Miami i Florida. För den som inte känner till ATA sedan tidigare så grundades föreningen för översättare och tolkar 1959 och har över 10 000 medlemmar från mer än 100 länder. Konferensen blir därmed ett unikt tillfälle att träffa kollegor från både USA och övriga världen. Jag har själv deltagit vid flera tillfällen och tycker fortfarande att det är mycket givande, både privat och yrkesmässigt, att utbyta erfarenheter med personer i alla led av översättningsprocessen och med skiftande bakgrund. Vid frukosten den andra dagen delade jag till exempel bord med en översättare och författare från Ukraina, två lärare vid en tolkskola i Rio de Janeiro i Brasilien och en översättare från Québec i Kanada som, precis som jag, hade bank och finans som specialitet. En spännande start på dagen!

Den fyra dagar långa konferensen är ett intensivt evenemang där man kan vara med på både workshoppar, paneldebatter, utbildningstillfällen, en jobbmässa och mycket mer. I Miami medverkade över 1 300 deltagare, vilket var många fler än de senaste åren.

De flesta föredrag hålls på engelska och i år med stort fokus på AI, stora språkmodeller (LLM) och hur man kan i rådande läge kan framtidssäkra sin karriär som översättare och tolk. En återkommande diskussion på flera av de presentationer och workshoppar jag deltog i gällde hur vi håller oss relevanta och attraktiva som översättare på en marknad som är i stor förändring. Många ansåg att vi måste vara öppna och flexibla när det gäller ny teknik och alltid se till att vi kan erbjuda våra kunder mer än det som enbart en teknisk lösning kan göra. Andra deltagare var skeptiska och uttryckte stor oro inför en framtid där de befarar att deras mångåriga yrke kommer att förändras.

Paneldiskussion om AI och ny teknik Foto: Jeff Sanfacon, ATA
Paneldiskussion om AI och ny teknik Foto: Jeff Sanfacon, ATA

Vill du läsa mer om ATA och konferensen kan du göra det på länken nedan: American Translators Association

Om någon känner sig inspirerad att resa till USA och delta så kommer konferensen att hållas i Portland, Oregon 2024 och Boston, Massachusetts 2025.

ATA-konferensens sessioner erbjuder alltid en stor bredd med något för alla, i år med titlar som Unveiling Ecnomic Jargon (en diskussion och analys av makroekonomiska termer i media), Negotiating with Direct Clients (håll på dina priser!), Court Vocabulary Made Easy och mycket, mycket mer.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +