Utbildning och prissättning två viktiga punkter för NELN

19 jul, 2023

SFÖ-SAT är med i det nybildade nätverket för för språkbolag samt översättar- och tolkorganisationer i Norden och Baltikum, NELN (Northern Europe Language Network). Nätverket håller fortfarande på att hitta en struktur som fungerar samt se vilka frågor vi gemensamt kan ta oss an som berör Norden och Baltikum.

Något som är aktuellt inom nätverket är utbildning och fortbildning där vi eventuellt kan samarbeta mer. Vi är tydligen lyckligt lottade i Sverige med flera facköversättarutbildningar. Danmark har bara utbildning för litterära översättare på universitetsnivå.

Vid senaste mötet fick vi information om EUATC, European Union of Associations of Translation Companies. Våra estniska kollegor har lämnat organisationen på grund av att de inte har gjort något åt den ryska närvaron i organisationen. EUATC hade föreslagit NELN i en priskategori.

En anna gemensam fråga handlar om prissättning. Både språkföretagen och tolk- och översättarorganisationerna vill fortsätta jobba för bättre prissättning. Ett sätt är att vara med i dialogen innan upphandlingen offentliggörs för att om möjligt påverka utformningen av kraven.

NTIF (Nordic Translation Industry Forum) hålls nästa gång 6-8 november i Tallinn, Estland och där ska NELN-nätverket få en mer formell struktur.

Nine Nordic and Baltic Professional Associations Converge in New Regional Network

SENASTE INSLAG +