Inget beslut i namnfrågan för SFÖ-SAT på årsmötet

19 jul, 2023

SFÖ-SAT får fortsätta att verka under arbetsnamnet SFÖ-SAT ännu ett tag. Styrelsens förslag på nytt namn gick inte till beslut på årsmötet den 13 maj i Umeå, utan bordlades till ett extra föreningsmöte i september 2023, då även vissa kvarvarande stadgeändringar kommer att tas upp.

Under tiden fram till september uppmanas samtliga medlemmar att fundera på namnfrågan. Förslag kan skickas till styrelsen@sfoe.se. Kontrollera först att namnet inte redan är upptaget och namnskyddat i Sverige eller Europa. Facköversättare och auktoriserade tolkar söker ett nytt, gemensamt och transparent namn.

SENASTE INSLAG +