Tala för att tolkas, skriv för att översättas

12 okt, 2023

Uppdaterad publikation från Utrikesdepartementet, med goda råd till uppdragsgivare som utnyttjar tolkning och översättning  – men med värdefulla tankar även för oss som är just tolkar och översättare. Och glöm inte: Textbindning är en dygd!

Goda råd till textförfattare som även är till nytta för översättare

Sambandsord är ett enastående smörjmedel i en text – leta efter möjligheter att lägga in personliga pronomen, bisatsinledare som om, förutsatt att, för att, så att, eftersom, trots att m.fl. och andra sambandsord som i så fall, syftet är, följaktligen, alltså, däremot, tvärtom, dessutom … Textbindning är en dygd!

Skribenter använder ofta onödigt långa meningar. Visserligen tenderar CAT-verktyg att binda översättaren vid källtextens struktur, men att kapa upp (och vid behov slå samman) meningar är sällan problematiskt. Så dela gärna meningar, men tänk på att det är bra för flytet också att variera meningslängden.

Undvik inskjutna bisatser. I konstruktioner som Parterna ska, /lååång bisats/, fatta beslut om kan bisatsen ofta med fördel lyftas ut och läggas som en separat mening efter huvudbudskapet.

Undvik innehållslösa verb och nominaliseringar. Var uppmärksam på verb med bara luft, som utföra, göra, ske, genomföra, vidta, tillämpa m. fl. – följda av ett substantiv som lika gärna hade kunnat vara ett kraftfullt verb. Det finns ingen anledning att skriva ”genomföra utvärdering” i stället för ”utvärdera”.

Passivformer hänger gärna med från källtexten, och kan vara nödvändiga om agenten är okänd, men vet vi vem som är agenten, skriv inte Förslaget presenterades av departementet, utan i stället Departementet presenterade förslaget – om inte rentav Departementet föreslog!

■  Men … tänk på att det flummigt sagda eller skrivna understundom är avsett att vara just det!

Som bekant var Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, under första halvåret 2023. I samband med det gav Utrikesdepartementet ut en reviderad utgåva av Tala för att tolkas, skriv för att översättas. Den första svenska utgåvan från 2001 var en bearbetning av ett finskt original. Publikationen riktar sig till talare och skribenter som ska tolkas respektive översättas, specifikt i EU-sammanhang, och innehåller en mängd goda råd som vi sannerligen kunde önska oss att våra uppdragsgivare skulle respektera – i alla sammanhang. Men förutom att dunka uppdragsgivarna i skallen med skriften, är detta något som vi översättare och tolkar kan ha någon direkt nytta av?

Ja, det är det – främst för översättare – och möjligen främst för våra nya och mindre rutinerade kollegor. Publikationen är kurslitteratur vid flera av Sveriges tolk- och översättarutbildningar.

Översättningsdelen är riktad till skribenter, som har all frihet i världen att utforma sina texter på ett mer eller mindre begripligt sätt. När dessa texter så småningom landar i översättarens dator är frihetsgraden avsevärt begränsad, men det finns ändå gott om utrymme att förbättra – eller åtminstone möjligheter att inte försämra …

Här understryks värdet av att framhäva det viktigaste, sammanfatta, styckeindela, jobba med rubriker och hitta den röda tråden. Där får vi oftast hålla oss till vad det faktiskt står i källtexten – att ändra dess struktur kan vara att våldföra sig för mycket på materialet. Men sedan kommer vi in på finliret, med goda råd till textförfattare som även är till nytta för översättare.

Publikationen går också in på en aspekt som skribenter brukar vara lyckligt omedvetna om, nämligen CAT-verktyg. Ett ostädat dokument med kvarstående spårade ändringar kan ge översättaren gråa hår och orsaka seriösa misshälligheter kring vad som ska faktureras. Här, och i andra sammanhang, kan skriften användas för att uppfostra våra kunder!

Hur är det på tolksidan då? Jovars, det finns många relevanta råd till tolkanvändaren, som att tala långsamt och redigt, hålla ihop tankeled, ha ögonkontakt med tolken och framhålla det primära budskapet. En tolk har kanske inte samma möjlighet som en översättare att, inom ramen för det rimliga, tweaka framställningen – en tolk får helt enkelt hänga med i svängarna och hoppas på det bästa.

Men för både tolkar och översättare gäller att vi kan använda denna publikation för att påverka våra uppdragsgivare, och i bästa fall få dem att förstå att ju mer genomtänkt framställningen är och ju mer kringinformation vi får i förväg, desto bättre blir tolkningen och översättningen.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +