Nytt språknätverk i norra Europa blir allt mer konkret

6 dec, 2023

På NTIF i Tallinn togs nästa steg i processen för att konkretisera vad det nybildade NELN ska arbeta med. Svenska tolk- och översättarutbildningar samt brittiskt nätverkande kan fungera som förebild.

Intensiva diskussioner under NELN-nätverkets inledande lunch Intensiva diskussioner under NELN-nätverkets inledande lunch

Det nystartade NELN, språknätverket för norra Europa, där SFÖ–SAT ingår, har nu kommit överens om vilka områden som nätverket ska satsa på.

De områden som alla närvarande representanter kunde enas om var:

  • Främja kvalité
  • Vettiga arvoden
  • Relevant utbildning

I samband med NTIF-konferensen i Tallinn samlades representanter för språkföretag och medlemsorganisationer från Sverige, Finland, Estland och Litauen och talade om hur vi kan samarbeta. Från Sverige deltog Katarina Lindve, SFÖ-SAT, och Johanna Liljenzin, Föreningen Auktoriserade Translatorer. Som representanter för de svenska språkbolagen var Anne-Marie Colliander Lind och Cecilia Enbäck, Translator Scandinavia, med på den inledande lunchen.

Nätverket NELN kommer att ha en gemensam kanal i sociala medier och en tanke är att de olika organisationernas konferenser och utbildningar även ska öppnas för deltagare från nätverket. Flera av länderna påpekade hur Sverige utmärker sig med bibehållen akademisk utbildning, medan andra länder drar ner på utbildningsplatserna och utbudet inom språk och översättning/tolkning.

Offentlig upphandling och priserna för ramavtal var också en gemensam nämnare, där låga priser gör att många drar sig för att medverka i upphandlingarna.

NELN hade bjudit in Raisa McNab från brittiska ATC som berättade om hur de har arbetat med att utöka sitt nätverk och arbeta för medlemsföretagens bästa. Raisa var även en av talarna på NTIF-konferensen, men under NELN-mötet talade hon om att skapa mervärde för medlemmarna. ATC, som företräder 222 medlemsföretag, har exempelvis arbetat aktivt med universiteten och ger bland annat förslag på ämnen för avhandlingar som branschen är intresserad av att få mer kunskap om. Tillsammans med den europeiska språkbranschföreningen ELIA erbjuder de även en certifierad projektledarutbildning. Organisationen arbetar för att översättningsutbildningarna ska finnas kvar, då trenden går mot färre sökanden. Att kunna erbjuda trainee-platser åt studenterna är ett sätt att öka utbildningarnas attraktivitet.

Anne-Marie Collliander Lind passade på att dela bilden av NELN-verkets inledande lunch i konferensappen VETLA under NTIF-konferensen.
Anne-Marie Collliander Lind passade på att dela bilden av NELN-verkets inledande lunch i konferensappen VETLA under NTIF-konferensen.

Raisa utmanade oss också att samarbeta över organisationsgränserna. Det finns extern finansiering att söka, inom såväl Nordiska kulturfonden som EU:s olika program. NELN-nätverket skulle i förlängningen kunna söka sådan finansiering för att kunna lägga större resurser på att utveckla samarbetet i Norden och Baltikum.

Något NELN-nätverket direkt kunde ta fasta på var att dela bästa praxis och tanken är att vi ska göra det via den nya gemensamma kanalen i sociala medier. Arbetet inom NELN görs inom ramen för respektive organisation och ingen får betalt för sitt arbete eller har någon officiell ställning som talesperson för nätverket i detta läge, men tillsammans kan vi troligen påverka i högre grad än var för sig.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +