Styrelsen informerar

22 dec, 2023

En höst med stor medlemsaktivitet går mot sitt slut. Vad bör föreningen prioritera framöver: intern konsolidering eller extern marknadsföring?

Styrelsemötet i Kalmar bjöd på julesnö. Från vänster: Görel Bylund, Björn Olofsson, Gunbritt Geijer, Örjan Skoglösa. Foto: privat Styrelsemötet i Kalmar bjöd på julesnö. Från vänster: Görel Bylund, Björn Olofsson, Gunbritt Geijer, Örjan Skoglösa. Foto: privat

Styrelsemöte på plats i Kalmar samt digitalt via webben – dagsläge och årsmötesplanering

Som tidigare redovisats kommer bokslutet för 2023 att visa förlust, främst på grund av ett stort underskott från konferensen. Sedan årsmötet har styrelsen arbetat med att minska förlusten, genom att bland annat sköta kansliet på egen hand och dra ner på kostnaderna. Det arbetet ger resultat. Intäkterna minskar dock framöver i och med att företagsmedlemskapet avvecklats, så det är extra viktigt att få ekonomin i balans. Just nu har vi 11 företagsmedlemmar, varav 10 försvinner under första kvartalet 2024. Antalet nya tolkmedlemmar är lågt efter samgåendet med SAT. Det beror delvis på att vi inte gått ut i någon större kampanj för att värva auktoriserade tolkar, eftersom vi även har arbetat med att bredda våra medlemsförmåner för att få med fler tolkrelaterade rabatter och andra förmåner. Hur som helst välkomnade vi 9 nya auktoriserade tolkar i föreningen fram till november. Totalt har föreningen fått 40 nya medlemmar.

Ekonomin var därmed en extra viktig punkt på dagordningen när styrelsen möttes för ett fysiskt möte i Kalmar 1–2 december och på ett extrainkallat webbstyrelsemöte 14 december. Vi har ny redovisningskonsult, nytt redovisningsprogram och ny revisor som tillsammans med föreningens kassör och två styrelseledamöter arbetar på att städa upp i bokföringen. I veckan blev det klart att de inte kan utlova att bokslutet och revisionsrapporten är klara i tid för ett årsmöte i april, så styrelsen har fattat ett beslut att hålla föreningens årsmöte lördagen den 25 maj 2024 (via Zoom).

Hösten har präglats av stor medlemsaktivitet inom föreningen:

AW i Göteborg, Stockholm och Uppsala

Hieronymusfirande på fem orter

Webbinarium om SFÖ:s historia med våra äldsta medlemmar och utlandsboende medlemmar

Webbinarium om Konsten att få betalt, i samarbete med vår juridiska partner, med lite extra tolkperspektiv

Webbinarium om Konsten att få betalt, i samarbete med vår juridiska partner, med lite extra tolkperspektiv

Extra årsmöte med stadgeändringar och uppdateringar om föreningen

Minikonferens i Malmö med utsändning till Göteborg och Stockholm samt Zoom, plus en inspelning som återutsändes för att fler medlemmar skulle få del av diskussionen kring AI ur ett översättnings- och tolkperspektiv

Minikonferensen är ett koncept som bara blir bättre och bättre, och allt populärare dessutom; i år samlade vi närmare 200 medlemmar. Många bidrog under diskussionerna med sina kunskaper och exempel ur verkligheten.

SFÖ–SAT har även deltagit på två externa konferenser utomlands och representerat föreningen, samt svarat på två remisser under hösten. Undertecknad har i egenskap av ordförande varit inbjuden till ATA:s nordiska sektion för att tala om föreningen.

Föreningen har som tradition att bjuda styrelsen på julbord, så ett stort tack från oss i styrelsen för ett fint julbord i Kalmar, där vi även hade förmånen att träffa flera i konferensgruppen för Kalmar 2025.

Vart är vi på väg?

En fråga vi ställde både oss själva i styrelsen och till Kalmars konferensgrupp handlade om vart vi är på väg. Ska vi konsolidera oss inom föreningen och samarbeta närmare med varandra, eller ska vi ta ett steg ut i samhället som förening och påminna om vilka vi är och vad vi har att erbjuda? AI:s snabba utveckling har påverkat självförtroendet hos många, men samtidigt ser vi ju vad vi kan bidra med där AI famlar i mörkret eller rentav fabulerar.

Hur stort är intresset utanför föreningen för våra konferenser? Behöver vi bli bättre på att informera om dem? Det var några frågor vi brottades med. Vi var överens om att konferensen är viktig för medlemmarna, men svaret på vilken typ av konferens medlemmarna vill ha kräver fler samtal, enkäter och feedback.

Visioner och prioriteringar på styrelsemöte. Foto:privat
Visioner och prioriteringar på styrelsemöte. Foto:privat
Mötessittning i Kalmar. Från vänster: Örjan Skoglösa, Saad Al Shadidi, Gunbritt Geijer, Katarina Lindve, Maria Vajta Klamer på skärm, Björn Olofsson och Görel Bylund. Foto: privat
Mötessittning i Kalmar. Från vänster: Örjan Skoglösa, Saad Al Shadidi, Gunbritt Geijer, Katarina Lindve, Maria Vajta Klamer på skärm, Björn Olofsson och Görel Bylund. Foto: privat

Vi i styrelsen hann också med ett mer visionärt pass när vi använde postitlappar för att identifiera behov vi ser och funderade på hur vi kan möta dem och hur de ska prioriteras. Grönt för de områden där vi har kontroll. Orange för problemområden och rosa för det som måste prioriteras. På rosa sidan var en uppdaterad webbplats prioritet nummer ett, men även medlemsvård nämndes flitigt.

Apropå inledningen har vi en ny sponsringsgrupp som ska hjälpa oss att öka våra intäkter och samtidigt öka medlemsnyttan. Tidigare företagsmedlemmar och andra samarbetspartner som vill lyftas fram på vår webbplats eller i e-versättaren är välkomna att kontakta oss för ett sponsringsförslag. Nya bra erbjudanden åt våra medlemmar är alltid välkomna.

Och där blev det dags för ett God jul och gott nytt år! till er alla.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +