LÄSTIPS

Intro till översättaryrket – och den är gratis!

1 feb, 2024

Det är tunnsått med böcker som på en grundläggande nivå behandlar översättaryrket. De som finns har ett decennium eller mer på nacken, och vi vet alla vilken omvälvning yrket har genomgått bara de senaste åren. Därför är Lynne Bowkers De-Mystifying Translation – Introducing Translation to Non-translators ett välkommet tillskott. Inte minst för att den kostar gratis!

Många aktiva översättare har kommit in i yrket från andra verksamheter, utan att ha gått någon universitetsutbildning. De som har varit översättare länge har kanske inte så mycket nytt att hämta ur boken, men för nya översättare har den mycket att ge, och vi använder den som en central kursbok i kurserna i yrkeskunskap på TÖI (Tolk- och Översättarinstitutet) på Stockholms universitet.

Bowker, född i Kanada 1969, är själv en garvad översättare med gedigen akademisk bakgrund. Idag är hon professor vid School of Translation på University of Ottawa och forskar bland annat om terminologi med datorstöd och maskinöversättning.

Bowker börjar systematiskt från grunden, presenterar yrkets grundläggande koncept och ägnar en hel del uppmärksamhet åt översättningens historia, med nedslag hos Rosettastenen, Hieronymus, Gutenberg, Tyndale och Nürnbergrättegångarna. Men viktigare är presentationen av hur översättaryrket ser ut idag, och hur våra arbetsflöden, verktyg och marknader funkar.

”Lokalisering, något som alla pratar om men få kan förklara, behandlas utförligt”

Som forskare inom dessa ämnen lägger Bowker stor vikt vid datorstödd terminologi och översättning, och här finns mycket att hämta för autodidakter som samlar yrkeskunskap på egen hand. Än mera gäller detta det långa avsnittet om maskinöversättning, men här får man konstatera att även om boken är förhållandevis färsk, utgiven i början av 2023, har mycket hunnit hända.

Lokalisering, något som alla pratar om men få kan förklara, behandlas utförligt, och även tolkning har ett långt kapitel, vilket är värdefullt för SFÖ-SAT som ju numera är en förening för båda facköversättare och auktoriserade tolkar.

Boken kan köpas i fysiskt format från de vanliga butikerna (492 kr på Adlibris), men är publicerad med Creative Commons-licens och kan därför laddas ner kostnadsfritt som PDF. Och det rekommenderar jag alla som vill bli översättare, som är ganska nya i yrket, eller som är allmänt intresserade av språkindustrin att göra!

De-Mystifying Translation – Introducing Translation to Non-translators

Lynne Bowker

216 sidor

Routledge, London, 2023

Fysisk: ISBN 9781032109244

E-bok: ISBN 9781003217718

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +