Lästips

Allt du velat veta om efterredigering men inte vågat fråga

2 feb, 2024

MTPE – Maskinöversättning med efterredigering – är en något undanglidande verksamhet. Många ser ner på den, andra räds den – eller vill bara inte veta av den. Men vi måste alla förhålla oss till MTPE. Med A short guide to post-editing presenterar Nitzke och Hansen-Schirra denna del av översättningsyrket på ett koncist och överskådligt sätt. Och gratis.

A short guide to post-editing gavs ut 2021 och har etablerat sig som en överskådlig men mycket god introduktion till en ny teknik för översättning, en teknik som många erfarna översättare betraktar som simpel språktvätt av dåliga översättningar, men som rymmer en hel del av nya tankesätt och nya arbetssätt, och som kräver sin man eller kvinna.

Eftersom MTPE är en naturlig fortsättning av MT – maskinöversättning – börjar boken med en kort historik över MT-tekniken, som landar i NMT – Neural maskinöversättning. Däremot hade ChatGPT och allt som denna utvecklingsriktning för med sig inte briserat 2021.

En hel del uppmärksamhet ges åt begreppen ”Light PE” (gör texten passabel) och ”Full PE” (lyft texten till mänsklig kvalitet), samt åt standarden ISO 18587 som behandlar MTPE och ger definitioner som en översättare idag bör vara förtrogen med (och som kan läsas hos ISO utan att man köper standarden).

MTPE skiljer sig från språktvätt genom att den utförs i ett CAT-verktyg och med stöd av TM (översättningsminnen) och TB (termbaser). En efterredigerare är därmed en jonglör – eller kanske domptör – av ett antal olika resurser, inklusive de som är inbyggda i själva CAT-verktyget. Boken behandlar utförligt interaktionen mellan de olika resurserna och hur översättaren kan arbeta för att utnyttja dem maximalt.

”En efterredigerare är därmed en jonglör – eller kanske domptör – av ett antal olika resurser”

MTPE innebär att materialet vi arbetar med skyfflas om möjligt ännu mer än tidigare mellan olika servrar i det så kallade molnet, vilket ger upphov till nya säkerhetsfrågor. Detta behandlas i ett särskilt kapitel.

Kvalitet är givetvis en avgörande aspekt, som författarna behandlar ingående. Vilken kvalitet kan förväntas av den valda MT-motorn för det aktuella ämnet och den aktuella språkkombinationen, och hur kan man bedöma vilken efterredigeringsinsats som krävs för att lyfta översättningen till önskad kvalitetsnivå? Och vilka kompetenser måste en översättare ha för att arbeta med efterredigering? Spoiler: fler än vad en traditionell översättare behöver.

Boken kan köpas i fysiskt format från de vanliga butikerna (170 kr på Amazon), men är publicerad med Creative Commons-licens och kan därför laddas ner kostnadsfritt som PDF. Värdefull läsning för alla som vill ligga steget före i den nya översättningstekniken!

Jean Nitzke är försteamanuens vid Universitetet i Agder, Norge. Hon ägnar sig främst åt datorstödd översättningsteknik.

Silvia Hansen-Schirra är professor i engelsk linguistik och översättningsvetenskap vid Johannes Gutenberg Universität Mainz i Tyskland. Hennes forskningsområden är bland annat empirisk översättningsvetenskap, översättningsprocessen, maskinöversättning och översättning av multimedia.

A short guide to post-editing

Jean Nitzke, Silvia Hansen-Schirra

94 sidor

Language Science Press , 2021

Fysisk: ISBN 9783985540297

E-bok: ISBN 9783961103331

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +