Maskinerna och forskningen

21 dec, 2023

Tid, pengar och respekt för hantverket. Elin Svahn samtalar med tre översättningsforskare om översättning och maskiner och om vilka som är branschens ödesfrågor i relation till den tekniska utvecklingen.

MAO 115 ILLUSTRATION SOFIE NOHRSTEDT MAO 115 ILLUSTRATION SOFIE NOHRSTEDT

elin svahn: Vi börjar med en gång: Hur skulle ni beskriva situationen idag vad gäller den tekniska utvecklingen och skönlitterär översättning?

kristiina taivalkoski-shilov: Det handlar om två saker egentligen, dels maskinöversättning, dels CAT-verktyg som används på skönlitterära texter. Pionjärerna inom det här fältet har också börjat röra sig i andra riktningar och är numera mer intresserade av maskinöversättning som inspiration för översättare snarare än att använda maskinöversättning rakt av. Det finns såklart förläggare som vill testa maskinöversättning och efterredigering, men forskningen rör sig i en annan riktning.

paola ruffo: Jag kan lägga till att det också är viktigt att definiera vad vi pratar om. Litterär översättning kan innebära många olika saker och det finns många olika sorters maskinöversättning. För viss litteratur kan en viss sorts maskinöversättning uppnå en hygglig nivå och översättare kan redigera det och få ett bra slutresultat.

Men det beror mycket på vilken sorts text det handlar om, om det är ett generiskt system eller tränat specifikt för den genren, den författaren eller det datasetet. Så man behöver ha flera tankar i huvudet samtidigt. Ibland blir översättare rädda och lite defensiva. Men jag tror inte att fokus bör ligga på hur översättare kan ersättas utan på hur vi kan använda oss av de här verktygen för att förbättra för översättare. Det jag försöker göra i min forskning är att förändra narrativet från att det ska handla om att spara tid och pengar.

joss moorkens: Ja, som sagt är inte två språk eller två texter likadana, så bara för att det funkar för en viss språkkombination och för en viss texttyp betyder inte det att det kommer funka för en annan.

I en studie som Antonio Toral och jag och några andra gjorde såg vi att det fanns en standardiserande effekt i maskinöversatta och efterredigera- de texter. När man ser något uttryckas på ett visst sätt är det svårt att tänka om helt. Författarens röst i texten försvann. Om det görs försök med att använda maskinöversättning för litterära texter är det troligt att det blir en reaktion från läsare. Här på Island är 30 % av allt som ges ut årligen översatt så om maskinöversättning skulle introduceras på bred front skulle det få stor effekt för läsare.

ES: Ett annat problem är att de översättare som kan tänka sig att jobba med det här kanske inte är etablerade utan är översättare som försöker få in en fot i branschen. De kanske har mer teknisk medvetenhet men inte en så stark position som översättare. Var det här något du kunde se i din forskning, Paola?

PR: Ja, yngre översättare är generellt sett mer positivt inställda till teknik jämfört med äldre översättare eller översättare som har arbetat längre. Men även bland de mer erfarna översättarna har utbildning inom översättningsteknik – antingen på ett universitet eller som fortbildning – en positiv inverkan. Folk som vet mer om maskinöversättning har en mer positiv inställning till det, medan folk som inte riktigt vet vad det innebär är mer defensiva och mindre intresserade av att över huvud taget ta reda på vad för sorts verktyg som finns. Och ja – kunskap är makt.

Oavsett vad man tycker om det kommer saker och ting förändras. Om förlag bestämmer sig för att det här är det nya sättet att arbeta på blir det svårtatt undvika det helt, om man inte redan är väldigt etablerad och har tillräckligt med kunder. För nya översättare blir det svårt att inte anamma sättet som industrin arbetar på, så att veta vad som pågår och att veta hur man bäst kan utnyttja det till sin egen fördel är viktigt. En stor del av diskursen runt maskinöversättning utelämnar många verktyg som kan underlätta för olika sorters översättare och texter.

KTS: Jag skulle vilja lägga till att även amatöröversättare skulle kunna använda sig av maskinöversättning. Jag och min kollega Maarit Koponen upptäckte nyligen en efterredigerad maskinöversatt science fiction-roman översatt av en amatöröversättare. Vi ska analysera kvaliteten på översättningen och hur det fungerar med copy- right för den boken. Jag tror att de som kan tänka sig att använda maskinöversättning är precis sådana människor, som inte kommer kunna översätta utan det. De har inga kontakter, så de måste testa andra tillvägagångssätt.

JM: Det är en intressant tanke att det är de utan professionella kontakter som kommer vara mer benägna att arbeta med efterredigering.

Jag höll en föreläsning på en konferens för några år sedan och efteråt kom det fram översättare som var bekväma med maskinöversättning och ville diskutera det och de var faktiskt alla äldre översättare. De kände inte att deras jobb var hotade, de tyckte bara att det var intressant och de använde det på ett sätt som var användbart för dem. Så det motsäger ju den bilden, som även jag har, att yngre översättare är mer öppna för teknik. Men överlag håller jag verkligen med om det som Paola sa, att kunskap är makt. I vårt masterprogram försöker vi se till så att våra studenter kan prata om maskinöversättning på ett insiktsfullt sätt. Om någon försöker implementera maskinöversättning där det inte är lämpligt ska de kunna förklara varför det är olämpligt i det fallet och inte bara säga att det är dåligt. Men användningen av CAT-verk- tyg inom litterär översättning är intressant och det skulle vara intressant att höra vad Paola kom fram till i sin avhandling.

PR: En sak som har kommit fram i både min och andras forskning är att översättare använder CAT- verktyg på nya sätt, alltså inte så som CAT-verktyg är tänkta att användas egentligen. Till exempel för att ta fram en råöversättning för att senare slipa på den i Word. Det som verkar vara väldigt användbart för litterära översättare är egentligen konceptet med ett översättningsminne. Det blir mer som en korpus över ens tidigare översättningar i ett format som gör det enklare att söka och kolla upp ord och meningar.

ES: Ja och på ett sätt är det ju logiskt. I Sverige får man betalt per tusen tecken och om man bara får betalt för vad som står på pappret, då måste ju allt annat flyta på. Det är ju mycket extraarbete som sker och som skulle kunna förenklas. En annan sak som jag har tänkt på är att när man pratar om litterär översättning blir det lätt att man pratar om väldigt komplexa romaner. Men jag översätter till exempel bilderböcker och ungdomsromaner. Och då tänker jag att en ungdomsbok, tänk 9-12 år, en kapitelbok … Det är lite komplicerat för när man pratar om det här kan man ge folk idéer. Men jag tänkte alltså att det kanske skulle vara en bra genre att börja i för ett mer maskinöversättningsorienterat förhållningssätt? För på ett sätt löser det ju två problem – tid och pengar (skratt). Så hur tänker ni om olika genrer?KTS: PETRA-E-nätverket [ett nätverk för utbildning inom litterär översättning] arrangerade en konferens för några år sen och en forskare pratade just om att använda översättningsteknik för att översätta chicklit. En del genrer är ju väldigt förutsägbara och repetitiva. I sådana situationer, där det är en väldigt enkel stil, ingen polyfoni … i sådana fall skulle maskinöversättning kunna funka bra.

PR: Bara en liten observation om vad du sa, Elin, om att ge folk konstiga idéer folk, för det är verkligen en risk och det är också en fråga jag ställer till mig själv – vem hjälper jag nu? Och jag får frågor från översättare, som ”Jobbar du för det här företaget? Vill du sälja den här produkten till mig?” Och jag svarar ”Nej nej! Det är inte det jag vill”.

Det viktiga med forskningen just nu är att försöka hitta ett sätt för översättare att dra fördel av de här verktygen innan någon annan utnyttjar översättare med samma teknik. Och jag tror att vi kan lära oss mycket av vad som har hänt inom facköversättning, där alla använder de här verktygen varje dag. Det handlar om att hitta ett sätt där litterära översättare kan erövra teknik och använda den för sin egen skull. Om du tror att det kan vara användbart när du översätter chicklit och det sparar tid och inte inverkar på kvaliteten – varför skulle du inte använda det? Varför skulle du inte spara tid och kanske tjäna mer pengar? Du skulle ju ha mer tid att översätta!

JM: För att återkomma till frågan om 9-12-åring- ar. Vi hade en respondent i en studie som inte trodde att maskinöversättning skulle funka för litterär översättning, men kanske skulle läsare av genrelitteratur inte märka någon skillnad. Det finns definitivt ett sorts elitistiskt snobberi i det. Forskning visar att det sker en reducering av lexikal mångfald i maskinöversatt output. Man kan förstå det ur ett statistiskt perspektiv: om många översättningar använder samma ord och så står det ett mindre vanligt ord i några översättningar, då filtreras det ordet ut. Men vill vi verkligen exponera våra 9-12-åringar för så lättuggad text när vi försöker få dem att bli intresserade av att läsa? Kommer det locka in dem i läsning för resten av livet? Det skulle kunna få väldigt negativa effekter. I studier om automatisering från de senaste åren kunde man också se att det finns en risk att kärnkompetensen går förlorad. Om du jobbar som efterredigerare finns en risk att du tappar översättningskompetensen. Den andra är att om du blir för bekväm med en automatiserad process är det väldigt lätt att missa felaktigheter. Båda dessa anledningar gör mig betänksam vad gäller maskinöversättning av mindre prestigefulla genrer, och framför allt texter som är riktade till yngre läsare.

ES: Vilka frågor tror ni det vore viktigt att bevaka framåt?

KTS: Får jag börja? Jag kan ge lite olika svar. För det första tycker jag att det vore bra att organisera utbildningar i hur man använder olika sorters översättningsverktyg. Sen tror jag att det vore bra att påbörja en diskussion om kontrakt och copyrightfrågor. Man måste ligga steget före eftersom det skulle kunna bli ett problem. Det skulle till exempel kunna bli så att en del litterära översättarekanske vill jobba med efterredigering och om efterredigeraren lämnar ett personligt avtryck – om det är tillräckligt många förändringar i maskinöversättningen – då skulle efterredigeraren ha rätt till Copyright.

Den sortens frågor borde man förhandla om – vad för sorts rättigheter har en efterredigerare? Så – mer information och utbildning och att diskutera juridiska frågor i förhand.

PR: Jag tror också att vi skulle behöva röra oss bort från modellen där vi betalas per ord eller per mening. Det kommer bli svårare att kvantifiera arbetet ju mer vi introducerar översättningsteknik. Jag vet inte hur det skulle implementeras, men tanken är att hantera översättning som andra kreativa jobb. Om man till exempel köper ett konstverk, då får man bara ett pris! Man vet inte vad som händer på andra sidan. Om jag tar betalt för processen spelar det ingen roll om jag använder maskinöversättning på min kammare utan det är upp till mig att bestämma om det är hjälpsamt så länge jag levererar som jag ska.

Jag tycker att mer makt ska vara hos översättaren att ta betalt som man vill och använda vilka verktyg man vill, men just nu är det tvärtom, det är kunden som bestämmer vilka verktyg som ska användas.

ES: Mer som att översättare skapar ett värde som de säljer, och arvodet borde bestämmas utifrån det värdet och inte utifrån arbetet bakom?

PR: Ja! Att ingen annan kan bestämma över deras jobb eller vilka verktyg de använder. Och det är där mer utbildning och mer kunskap kommer in, för det är upp till mig att bestämma om det här verktyget är bra för det här projektet eller om jag vill använda mer specialiserade verktyg. Det borde vara upp till översättaren, för som vi sa är inte alla verktyg användbara för alla texter eller för hur du personligen arbetar med texten.

JM: Jag håller med om vikten av utbildning och kunskap för empowerment, självklart. Det är vägen framåt. Vi kan titta på hur andra organisationer har agerat som svar på ökande teknikanvändning. AVT-E, den europeiska organisationen för medieöversättare, skrev ett maskinöversättnings- manifest förra året. De försöker ta kontroll över narrativet genom att förklara hur, var och när de vill använda sig av maskinöversättning och förklarar hur de tycker att den används på ett rättvist sätt. De förnekar inte att maskinöversättning kan vara användbar ibland. Jag tycker det är en väldigt rimlig text. Den är också användbar för att informera allmänheten. Det som kommer göra skillnad i långa loppet är läsarnas support, så det vore väldigt bra att få direktkontakt med läsarna. Att skapa ett case för allmänheten och att ta kontroll över narrativet samtidigt som man informerar sina medlemmar skulle kunna vara en väg framåt

ES: Det börjar bli dags att avrunda. Vill ni säga några ord om hur drömscenariot ser ut? Eller skräckscenariot för den delen.

KTS: Okej, drömscenariot. Teknik kan verkligen förbättra litterära översättares arbete. Jag gillar Paolas idé att arvoden inte ska baseras på antal ord eller tecken utan få en liknande status som andra kreativa yrken. Jag tror att vi har många möjligheter och jag är faktiskt inte så pessimistisk. Läsare vill ha mänskliga röster i litterär översättning,det är jag säker på. Jag tror att läsare skulle sluta läsa om det blev för standardiserat. Jag tror att det kommer att bli bra, men vi behöver fortsätta vara observanta på hur det utvecklar sig och se till så att litterära översättares rättigheter respekteras.

Kristiina Taivalkoski-Shilov är professor i översättningsvetenskap vid Åbo universitet. Hon leder forskningsprojektet Narrative Text, Translator and Machine: In Search of User-Friendly Translation Technology for Literary Texts.

Paola Ruffo disputerade på en avhandling om litterära översättares förhållningssätt till teknik vid Heriot-Watt University 2021. Sedan 2022 arbetar hon med post- dokprojekt vid Ghents universitet.

Joss Moorkens är docent vid Dublin City University. Han har skrivit en stor mängd artiklar om översättningsteknik, översättningsetik och översättningssociologi.

Samtalet skedde i januari 2023 och artikeln publicerades första gången i Översättarcentrums tidskrift Med andra ord, nr 115, i juni 2023.

Publiceras med tillstånd av Översättarcentrum.

PR: Jag håller med. Jag ser inte heller något riktigt skräckscenario. Drömscenario, ja, det var väl det jag var inne på tidigare, även om det kanske låter lite utopiskt. Men helt enkelt att litterära översättare tar större kontroll över sitt yrke.

JM: Vi har nog fortfarande inte hittat det bästa sättet för översättare att interagera med teknik och särskilt inte ett som fungerar bra för litterära översättare. Det man kan göra med översättningsteknik är fantastiskt och kan i vissa fall vara väldigt användbart. Om vi kan hitta ett sätt att använda översättningsteknik på ett sätt som stärker översättare, då ser jag ingen anledning till att inte använda det – så länge det funkar med texten. Vad gäller skräckscenariot är ju det i princip det vi ser inom undertextning. Program bryts ner till femtonminuterssnuttar precis efter de har sänts, skickas ut till folk som ska översätta och sen skicka tillbaka det så snabbt som möjligt, sen sätts det ihop igen och levereras inom två timmar av en projektledare som snabbt kollar igenom det och det blir mallen som används för att översätta till alla andra språk. Och alla inblandade får uselt betalt. Det är precis så vi inte vill ha det med litterär översättning. Vi har redan ett existerande skräckscenario – varför skulle vi gå rakt in i det igen?

Ordförklaringar

Maskinöversättning:

Översättning genom en maskin. Maskinöversättning har genomgått olika stadier. Grammatikbaserad maskinöversättning baseras på språkens grammatiska regler och brukar kallas den första generationens maskinöversättning. Den andra generationens maskinöversättning genererade översättning utifrån statiska modeller.

Den tredje generationens maskinöversättning – neural maskinöversättning – utgår ifrån artificiella neurala nätverk och är den som huvudsakligen används idag. Neural maskinöversättning går att träna på till exempel specifika genrer.

CAT-verktyg:

Står för Computer-assisted translation. Ett verktyg som används inom facköversättning för att kunna återanvända översatta segment (vanligtvis en mening). I ett CAT-verktyg kan man lägga till olika komponenter, som till exempel termbaser, maskinöversättning och kvalitetskontroll.

Översättningsminne:

En komponent i ett CAT-verktyg, där de översatta segmenten lagras. Refereras ibland till som ”ett minne”.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +