SAMMA FÖRFATTARE

Elin Svahn

Elin Svahn

Elin Svahn är Sveriges första filosofie doktor i översättningsvetenskap. Hon har disputerat på en avhandling om översättares sociala roll vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon har sedan tidigare en masterexamen i översättningsvetenskap med franska som källspråk och en kandidatexamen i svenska och franska.