SAMMA FÖRFATTARE

Elin Svahn

Elin Svahn

Elin Svahn är översättare från franska samt lektor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Sedan november 2023 är Elin docent i översättningsvetenskap.

SENASTE INSLAG +