Svensk-franskt möte i Visby

28 sep, 2023

Högläsning, gemensamt musicerande, kort sagt: kollegialt utbyte som gav mersmak – och hur i hela friden översätter man Almqvists Det går an?

Östersjöns författar- och översättarcentrum ligger innanför Visbys medeltida stadsmurar, på Gotland. En mer central placering i Östersjöområdet är svår att tänka sig.  Foto: privat Östersjöns författar- och översättarcentrum ligger innanför Visbys medeltida stadsmurar, på Gotland. En mer central placering i Östersjöområdet är svår att tänka sig. Foto: privat

Faktaruta

Östersjöns författar- och översättarcentrum (Baltic Centre for writers and translators) grundades 1993 och är ett internationellt kulturcentrum i centrala Visby för professionella författare och översättare från hela världen. Prioritet ges dock till litterära yrkesutövare från östersjöländerna och Norden. Centret drivs med anslag från Kulturrådet och Region Gotland bwt.org

”Hillevi Norburg läser den svenska folksagan ”Ugglebarnet” och Aude Pasquier (med seminariets yngsta deltagare) den franska översättningen som Parisgruppen arbetat fram.” Foto: privat
”Hillevi Norburg läser den svenska folksagan ”Ugglebarnet” och Aude Pasquier (med seminariets yngsta deltagare) den franska översättningen som Parisgruppen arbetat fram.” Foto: privat

Eldsjälen Elena Balzamo leder sedan ett femtontal år en översättargrupp vid Svenska Institutet i Paris. Deltagarna översätter varsitt avsnitt av en svensk text och träffas sedan ca en gång/månad för att diskutera resultatet. Ett mycket ambitiöst gäng!  Under några dagar i månadsskiftet augusti-september vistades gruppen vid Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby för föreläsningar och kulturevenemang och vi var sju svenska översättare som fick möjlighet att ansluta oss till arrangemanget.

Vi lyssnade till språkvetaren Katrin Ahlberg som berättade om språklig kreativitet hos personer som har ett annat språk än svenska som förstaspråk och också om språkporträtt som dessa fick skapa – har du någonsin tänkt på var i kroppen dina språk är placerade och vilken färg de har? Jättespännande!

Elena Balzamo berättade om Parisseminariets verksamhet och visade exempel på verk som gruppen översatt och gett ut, liksom diverse frågeställningar man ställts inför, bland annat: hur översätta titeln på Carl Jonas Love Almqvists Det går an till franska? Det blev till slut Sara ou l’émancipation.

Vi svenskar fick berätta om våra olika inriktningar – tolkning, facköversättning, litterär översättning, poesiöversättning, etc. och vi hade också gruppdiskussioner – så roligt att få höra andras erfarenheter och skapa nya svensk-franska kontakter! Efter parvis högläsning av texter som Parisgruppen översatt, varvat med sång av hela gruppen (”Vem kan segla förutan vind” som kanon och ”Trollmors vaggvisa”) samt musikunderhållning på durspel och altfiol, åt vi gemensam buffé och satt länge tillsammans och pratade.

Den svenska gruppen sammanstrålade en förmiddag för kollegialt utbyte och många idéer om fortsatta träffar och samarbeten kom upp. Det var härligt att få bada i franskan och jag hoppas att det blir fler arrangemang i framtiden.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +