Styrelsen informerar

Valberedningen, ny försäkringsmäklare och förslag på standardavtal

24 mar, 2018
/ Illustration: iStock.

Valberedningen informerar
SFÖ:s ordförande Loole Hagberg har avgått som ordförande och tillförordnad ordförande är Elin Nauri Skymbäck från och med den 26 januari, i nära samarbete med den ordinarie styrelseledamoten Sofia Malmgård. Valberedningen är även fortfarande på jakt efter SFÖ:s nästa kassör och tar tacksamt emot tips på möjliga kandidater.

Styrelsen informerar
Den 26‒27 januari var styrelsen åter samlad för ett fysiskt möte, den här gången i Stockholm. Styrelsen träffas ju nuförtiden också digitalt med jämna mellanrum, vilket underlättar styrelsearbetet och samarbetet med kansliet.

Försäkringen
SFÖ har bytt försäkringsmäklare och i denna artikel kan du läsa mer om varför.

Förslag på standardavtal
Styrelsen har inlett arbetet med att ta fram ett förslag på standardavtal mellan uppdragstagare och uppdragsgivare. Vi vill gärna komma i kontakt med medlemmar som skulle vara intresserade av att arbeta vidare med förslaget, så att det passar båda parter. Om du är intresserad av att ingå i denna arbetsgrupp, hör av dig till styrelsen.

Prisenkäten
Några har efterfrågat den nya prisenkäten, men vi har bestämt att den ska utformas på ett annat sätt, som mera speglar översättarens vardag. Den kommer så småningom, vi lovar …

Vi hoppas förstås att få se dig i Lund i april! Du har väl anmält dig?

SENASTE INSLAG +