Ledare

Tillsammans får vi en starkare röst

20 okt, 2022

Auktoriserade tolkar och facköversättare har gemensamma intressen som vi brottas med. Båda har också mycket att vinna på att arbeta tillsammans med att påverka aktörer som tillhandahåller språktjänster.

/ Foto: iStock.

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst. Dessa strofer av diktaren Erik Axel Karlfeldt citeras ibland av oss som gillar hösten. Hur känner du när hösten är här? Saknar du sommaren, och skulle du hellre vilja att det var vår nu?

Jag skriver dessa rader hemma i Lund, och SMHI påstår att vi här i Skåne fortfarande har meteorologisk sommar, men nog känns det som höst när trädens löv börjar bli gulröda utanför mitt fönster. Denna höst bär på förväntan, eftersom det nu är bara ett par månader tills Sveriges Auktoriserade Tolkar (SAT) blir en del av SFÖ.

Just nu sitter undertecknad både som ordförande i SAT (jag är av Kammarkollegiet auktoriserad tolk i spanska) och som styrelseledamot i SFÖ. För ett par år sedan satt jag med i SFÖ:s utredning om tolk- och översättarorganisationer utomlands. I flera andra länder i världen är tolkar och översättare med i samma organisation. Utredningens slutsats var att det verkar vara ett fruktbart samarbete. Till min stora glädje verkar en majoritet av SFÖ:s och SAT:s medlemmar hålla med om det, och i början av året beslutade Sveriges auktoriserade tolkar och Sveriges facköversättare att gå samman den 1 januari 2023. Jag vill uppmana alla SAT:s medlemmar att gå med i SFÖ från och med nästa år!

Auktoriserade tolkar och facköversättare har gemensamma intressen som vi brottas med. Omedvetenheten hos kunder och allmänhet är skrämmande stor. “Varför kan inte du som är från Irak tolka åt en person från Algeriet? Ni kan ju båda två arabiska?” “Varför ska du ha paus nu – du har ju bara tolkat i en timme?” – “Varför kan du inte leverera detta i eftermiddag – det behövs väl inte mer än ett par timmar för att översätta den här texten?” “Varför behöver socialtjänstens utredningar översättas? Det räcker väl med Google Translate?” “Varför behövs det tolkar inom sjukvården? Kan inte folk bara lära sig svenska?” “Tolkar borde bara kallas in när det är viktiga samtal, som rättegångar till exempel!”.

“Jag vill uppmana alla SAT:s medlemmar att gå med i SFÖ från och med nästa år!”

Tillsammans får vi en starkare röst för att bilda opinion och förbättra våra villkor. Dessutom finns andra fördelar för SAT:s medlemmar att dra nytta av, som vi inom SAT inte har kunnat erbjuda: SFÖ har ett kansli med en arvoderad verksamhetschef, föreningen har en lång tradition av att ordna konferenser, kurser och seminarier för språkmänniskor, på den nya webbplatsen kan du som är auktoriserad tolk ha din egen profilsida där du erbjuder dina tolktjänster, och slutligen har du som SFÖ-medlem tillgång till juridisk rådgivning samt försäkringar på väg till och från arbetet, tillika rättskyddsförsäkring.

Både tolkar och översättare brottas som sagt med problem som hänger samman med okunskap hos kunder och beställare. Vi utför ett kvalificerat arbete som inte alltid möts med förståelse av våra kunder. Här ser jag att tolkar och översättare har mycket att vinna på att arbeta tillsammans med att påverka aktörer som tillhandahåller språktjänster.

Med pandemin blev distanstolkning vanligt, och fortfarande sker en stor del av våra uppdrag via telefon eller olika videolösningar. Ett växande antal tolkar berättar nu om hörselproblem. Som tolk via telefon riskerar jag till exempel att helt plötsligt ett barn, som jag inte ens visste var närvarande i rummet, börjar skrika, eller att det helt plötsligt uppstår andra höga ljud som skär rakt in i mina öron. Själv har jag slutat ha lurar vid telefontolkning, och har numera telefonen på högtalare i stället så att jag blixtsnabbt kan sätta händerna för öronen om ett barn börjar skrika eller något annat tjutande ljud uppstår.

Våra kollegor som tolkar vid EU-parlamentet har nu tröttnat på detta, och har börjat strejka, genom att vägra tolka distansinlägg, det vill säga uttalanden som görs av ledamöter som ej fysiskt är på plats. De har bett oss svenska auktoriserade tolkar att vidarebefordra en varning: om du blir kontaktad av någon från EU som vill att du ska ta ett tolkuppdrag, så kan det innebära att du tar en stor risk. Detta gäller såväl översättare som tolkar. Okunniga aktörer vet ju inte alltid skillnaden mellan en tolk och en översättare.

“Med pandemin blev distanstolkning vanligt, och fortfarande sker en stor del av våra uppdrag via telefon eller olika videolösningar.”

Vi kan inte hindra någon av våra medlemmar att ta uppdrag från den ena eller andra aktören, men vi vill att du ska kunna göra ett medvetet val. Det verkar nämligen som att dessa förmedlingar eventuellt mörkar vem man i själva verket jobbar för, i sina förfrågningar. Stor risk föreligger att de inte alltid är tydliga med att det är i Europaparlamentets möten man ska jobba. Dessutom sänds dessa möten på nätet, och ligger kvar efteråt, så man arbetar helt offentligt och alla kan gå in och lyssna, både i direktsändning och i efterhand. Villkor – såväl arbetsvillkor som arvode – avviker markant från den nivå som EU-ackrediterade tolkar får. Ett skolboksexempel på social dumpning, tyvärr. Det riskerar att utsätta de externa tolkarna för hälsovådligt ljud och andra negativa hälsoeffekter.

SFÖ kommer i och med att SAT går in i SFÖ så småningom att byta namn, och nya förslag välkomnas. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att komma med flera förslag på namn som ska presenteras på årsmötet 2023. Har du förslag på nytt namn på SFÖ-SAT så hör av dig till SFÖ:s styrelse!

Vi ser fram emot att samla Sveriges auktoriserade tolkar och Sveriges facköversättare under samma tak! Jag avslutar med ännu ett citat, av fabeldiktaren Aisopos: Enade vi stå, söndrade vi falla.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +