Utbildning

Snart antagning till Översättarutbildningen i Lund!

12 mar, 2020

Översättarutbildningen i Lund är ett 1- eller 2-årigt program på avancerad nivå. Inför hösten 2020 välkomnar vi ansökningar från studenter med engelska, tyska eller ryska som källspråk.

/ Foto: Lunds universitet.

Undervisningen är koncentrerad till tre dagar (tisdag till torsdag), så det går utmärkt att veckopendla. På Lunds universitet lägger vi stor vikt vid undervisningen i svenskt skriftspråk och det praktiska översättandet. Vi vill att du under tiden hos oss ska känna att du utvecklas på såväl källspråket som målspråket, så att du är väl rustad att möta översättningsbranschens föränderliga krav. Som ett ytterligare led i den förberedelsen får vi flera gånger om året besök av yrkesverksamma översättare och andra företrädare för branschen.

Redan dag två på utbildningen börjar du översätta, samtidigt som du får en fördjupning i svensk skriftspråkssyntax, stilistik och semantik, där teori hela tiden varvas med diskussioner och praktiska övningar i skrivande och språkriktighet. Ungefär i mitten av terminen sätter den första kursen i översättningsteori igång, och även där finns en tydlig koppling till det praktiska översättandet genom ett stort antal kontrastiva exempel och analyser av egna översättningar. Den första översättningskursen går parallellt med övriga kurser och består av ett antal inlämningsuppgifter inom olika områden.

Självklart får du lära dig grunderna i CAT-verktyg, men inlämningarna görs utan maskinellt stöd. Vid de gemensamma genomgångarna av översättningarna får du skriftlig och muntlig återkoppling av dina lärare och många tips på hur du kan förbättra dina översättningar för att möta kundernas och läsarnas krav. Stort utrymme ges förstås till diskussioner om terminologi, informationssökning och källkritik. Även under de följande terminerna knyts teori och praktik ihop. På år två läser du ett andra källspråk och får allt större frihet att välja inriktning på de texter du arbetar med.

Om du vill veta mer om upplägget på utbildningen kan du gå in här. Det obligatoriska antagningsprovet äger rum den 9 maj och undervisningen startar den 1 september.

Hoppas vi ses i Lund till hösten!

SENASTE INSLAG +