Anpassning

Omställning i coronatider

29 apr, 2020

Ingen hade för ett par månader sedan kunnat föreställa sig utvecklingen och den situation som världen nu befinner sig i till följd av coronapandemin. För många branscher och företag har det inneburit och innebär katastrof, med uteblivna intäkter, permitteringar, varsel och konkurs.

/ Foto: iStock.

Som språkföretag med inriktning på rörlig bild och medier har vi klarat oss bra hittills. Omställning, snarare än kris och undergång, är det ord som bäst beskriver vad coronapandemin inneburit för oss hittills. För våra delägare och andra medarbetare – Svensk Medietext AB ägs och drivs av ett antal översättare och textare, som tar uppdrag av oss på frilansbasis – har det inte ens varit någon större omställning. De flesta arbetar hemifrån eller från små kontor och isolering kan väl sägas vara en del av yrket. Man kanske lär sig språk för att man vill kommunicera med andra, men få blir översättare för att man är så social och gillar att träffa folk hela dagarna.

Det som coronakrisen har medfört är att uppdragen har ändrat karaktär. Våra stora kunder är Sveriges Television, samt TV4 där vi bemannar med både översättare och textare varje dag, året om. Tablåändringar har inneburit att både nyinsatta dokumentärer ska textas och översättas och att nya studioprogram ska direkttextas, när sportevenemang eller direktsända nöjesprogram ställts in. Planerade serier har fått nya deadlines då de ska boxpubliceras, det vill säga alla avsnitt läggs ut på Play på en gång istället för att portioneras ut ett i veckan.

SVT textar sedan mitten av mars en av dagens korta nyhetssändningar på både engelska och arabiska. Här har det för oss handlat om att planera och schemalägga dessa uppdrag. Vi har också förberett möjligheten att sköta översättning av inslag till nyhetssändningar på distans. Det är en stor fördel för både översättare och redaktion att finnas under samma tak och kunna kommunicera direkt, men andra fördelar finns med att kunna arbeta på distans. Coronakrisen har aktualiserat detta.

“Få blir översättare för att man är så social och gillar att träffa folk hela dagarna.”

I övrigt har vi märkt en ökad efterfrågan på vissa områden, som textning och översättning av informationsfilm, teaterföreställningar och streamade konferenser. Många biopremiärer har ställts in, medan tv-serier och film på produktionsstadiet rullar på när det gäller redan påbörjade projekt. Men många planerade produktionsstarter skjuts på framtiden.

Administrationen har inte stött på några egentliga problem, även om tre fjärdedelar av personalen arbetar hemifrån. Vi håller möten via Zoom, och med färdiga och testade VPN-lösningar var det enkelt att ställa om arbetet för alla.

Att omställningen gått så smidigt beror på flera saker. Tydliga rutiner för hantering av beställningar, utläggning av uppdragen och leveranser gör att arbetet enkelt kan utföras utanför kontoret, liksom att administrativa resurser kan omfördelas vid behov. Genom att ha delägare som också är verksamma översättare och textare finns en motivation och en lojalitet gentemot företaget som sannolikt gör det enklare än annars att mobilisera inför nya uppdrag.

Om Svensk Medietext

Svensk Medietext AB är ett medarbetarägt företag som grundades 2006 av ett antal översättare och textare med en bakgrund främst inom public service. Bland kunderna finns Sveriges Television, TV4, Axess TV, SF Studios, Disney, UIP och andra filmdistributörer och produktionsbolag.

Lärdomarna hittills är att det fungerat väldigt bra. Andra branscher har det mycket svårare. Däremot ligger man som leverantör av textning och översättning sent i produktionskedjan. Men genom att i alla år hållit ner på utgifterna, rationaliserat verksamheten och inte minst ha så lojala och skickliga medarbetare, ska vi nog kunna möta det hacket i kurvan också. Finns bara omställningsförmågan behöver inte en nedgång leda till undergång.

SAMMA FÖRFATTARE +