Evenemang

Media for All

5 feb, 2019

Konferens om medieöversättning i Stockholm.

Aula Magna i Frescati är centrum för konferensen. Aula Magna i Frescati är centrum för konferensen. / Foto: Stockholms universitet.

För första gången någonsin kommer den stora internationella medietillgänglighetskonferensen Media for All till Sverige. Den åttonde upplagan av konferensserien kommer att äga rum på Stockholms universitets campus i Frescati 17–19 juni 2019. Medieöversättning, framför allt undertextning, kommer att vara ett av de största ämnena.

Konferensserien startades av TransMedia Research Group 2004 i syfte att låta akademi och näringsliv och andra intressenter inom medietillgänglighet och medieöversättning mötas och utbyta erfarenheter. Media for All-konferenserna har under årens lopp ägt rum i Barcelona, Leiria, London, Antwerpen, Dubrovnik och Sydney, och nu är det alltså Stockholms tur. Det blir tre dagar med presentationer av den senaste forskningen, utställare, paneler, workshops och mycket mer. Det är Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet som står som värd för konferensen tillsammans med TransMedia, Stockholms universitet, Stockholms stad och en rad nationella och internationella organisationer och företag. Man räknar med cirka 250 deltagare, både från näringslivet och från forskningsvärlden. Konferensens tema är Complex Understandings och är tänkt att inspirera till samtal om hur komplex mediesituationen har blivit efter hand som gränser suddas ut mellan olika medieformer och mellan producenter och konsumenter. Därför har det blivit viktigare än någonsin att förstå behoven och förutsättningarna hos alla deltagare i processerna (tittare, lyssnare, filmskapare, utövare, praktiker, översättare etc.).

Undertextning är synnerligen välrepresenterat på konferensen. På konferensens första dag hålls en workshop om undertextning i tredimensionella medier. Sista dagen inleds med en rundabordsdiskussion om lokalisering av medieöversättning, där frågor som undertextning kontra dubbning och läshastighet av undertexter kommer att diskuteras av forskare, professionella undertextare och representanter för medieföretag som SVT och Netflix. Under dag två och tre hålls ett tjugotal presentationer om professionell undertextning, både mellan och inom språk (då i form av textning för döva och hörselskadade), samt om amatörundertextning, s.k. fansubs. Totalt blir det över hundra enskilda forskningspresentationer.

Undertextningsbranschens mest kände svensk, Jan Ivarsson, som skrev den tongivande boken Subtitling tillsammans med Mary Carroll, är inbjuden som hedersgäst. Flera andra profiler inom området som Aline Remeal, Jorge Díaz Cintas, Pablo Romero-Fresco m.fl. kommer att närvara. Bland utställare och sponsorer märks flera undertextnings- och teknikföretag, som Netflix, Nordisk undertext, Svensk Medietext, SDI Media, Sub-ti, Ooona, Dansk Video Tekst, SubtitleNEXT, Tobii, och Lingsoft.

Konferensen öppnas på morgonen av Stockholms universitets rektor. Sedan följer en keynoteföreläsning av den experimentella medieöversättningsforskaren Jan-Louis Kruger från Macquarie-universitetet i Sydney. Dagen fortsätter med föredrag och posterpresentationer. Konferensen avslutas med en paneldiskussion om framtidens behov av medietillgänglighet, ledd av Jorge Díaz Cintas. Det finns även ett gediget socialt program för de många ditresta gästerna, som guidade turer av Gamla Stan, mottagning på Stadshuset och konferensmiddag på Moderna museet.

Mer om konferensen finns att läsa här.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +