Styrelsen informerar

Maskinerna, människorna, tolkarna, konferensen … och vi

17 feb, 2019
/ Foto: iStock.

Vi hade styrelsemöte fredag och lördag första februariveckan i ett slaskigt och ishalt Stockholm. Peter kunde inte komma, men annars var vi fulltaliga med David, Elin, Evalotta, Elisabeth, Jörg, Sofia, Victoria och Örjan. Eftersom brådskande ärenden numera avhandlas på våra webbmöten kan vi på riktiga möten ta oss tid att diskutera strategiska och långsiktiga frågor.

Maskinerna och vi
På annan plats i tidningen finns resultat och analys från vår enkät om maskinöversättning. Redan här kan avslöjas att facköversättarnas inställning till den nya tekniken är minst sagt blandad. Ofta finns en skugga av mörka farhågor kring hur det ska gå med vårt fantastiska yrke. Styrelsen diskuterade hur vi kan bidra till att våra medlemmar ska känna glädje, frihet och kreativitet i sitt jobb och få rimligt betalt. (Varför ska man annars vara översättare?) Fortsättning följer. Genom enkäten har vi fått i uppdrag att ta upp ett antal frågor med Semantix, som är den i Sverige dominerande aktören på köparsidan. En rapport från det mötet finns längre fram i tidningen.

Människorna och vi
På förekommen anledning måste vi inom SFÖ tyvärr ofta prata om hur vi bemöter varandra. Vissa ordval, stilar och attityder beror bara på missförstånd, okunskap eller bristande förmåga att följa netiketten, men ibland är vi helt enkelt taskiga mot varandra. Det ska vi inte tåla! Ett annat problem är att många nya medlemmar inte känner sig välkomnade och omfamnade, t.ex. på konferensen. Dessutom har vi fortfarande inte någon aktiv metoo-policy. Inte heller det är acceptabelt. Styrelsen drar nu igång ett värdegrundsarbete där vi ska formulera en strategi i dessa frågor. Förhoppningsvis blir resultatet så bra att det även kan användas vid marknadsföringen av SFÖ och våra medlemmar.

Tolkarna och vi
Ibland har styrelsen det lätt. Ingrid Simko, Sirkka Seppänen och Maria Gustavsson har gjort en utredning om tolkmedlemskap i SFÖ. Elva sidor med en glasklar redovisning av förutsättningar och konsekvenser, ett verkligen föredömligt utfört jobb. Vi behövde bara luta oss tillbaka, läsa, begrunda och sen enhälligt välja alternativ 2. Alternativet innebär att det inom föreningen som ett första steg bildas en sektion/grupp som riktar sig till nuvarande SFÖ-medlemmar som även arbetar som tolkar eller är intresserade av tolkfrågor. Busbra! Tack för det.

Konferensen och vi
I Södertälje ska vi ha ett permanent styrelsebord. Alla som kommer förbi ska bli intervjuade om deras syn på yrkets villkor, besvär och glädjeämnen, pengar, pensioner, SFÖ, MT, kärleken och livet. Vi tänker även filma några frivilliga när de blir intervjuade för att sen klippa ihop en liten reklamsnutt med Förenade Facköversättares Fantastiska Formuleringar.

Vi syns då.

SENASTE INSLAG +