Språk och kultur

Mänskligt innehåll i virtuella tider – om kultur, empati och strategi

27 nov, 2020

Lingvister med interkulturell kompetens kan hjälpa företag att uppmärksamma sina kunders känslor och grundläggande värderingar i corona-tider. Extra viktigt är att vara inkluderande i kommunikationen och tänka i mångfald.

Fördelen med att anlita en översättare är oftast osynlig – tills företagets försäljning, omsättning eller image påverkas av en dålig översättning. Hjälp din klient att skapa och upprätthålla de mänskliga relationer som leder till ökad försäljning och visa tydligt vad du har att erbjuda! Fördelen med att anlita en översättare är oftast osynlig – tills företagets försäljning, omsättning eller image påverkas av en dålig översättning. Hjälp din klient att skapa och upprätthålla de mänskliga relationer som leder till ökad försäljning och visa tydligt vad du har att erbjuda! / Foto: iStock.

Om att kommunicera relevant, empatiskt och äkta
Under de senaste åren har globala varumärken gradvis gått mot ett mer mänskligt innehåll för kommunikation med konsument online. Mycket mer digitalt innehåll produceras nu än i början av pandemin (sociala medier, e-handel, webbinnehåll, SEO-anpassat innehåll) – och kultursensitivitet blir allt viktigare. I vissa kulturer vill företagen framhäva familjen och gruppen, i andra individens ansvar. Vidare krävs hänsyn till high context-cultures och low context-cultures, till exempel.  Vissa länder är smältdeglar av olika nationaliteter – detta måste också prägla kommunikationen.

Hur har företagen hanterat kommunikationen under pandemin?
I en tid fylld av sorg, rädsla, ensamhet, ilska och oenighet samt ökande individualism har några varumärken lyckats vända realiteterna till sin fördel. Framför allt genom att i sin kommunikation uppmuntra känslor av uthållighet och samarbete, och att låta oss känna oss som en del av något större. En sådan kommunikation framhåller företagets värderingar, liksom empati, autenticitet och kännedom om kulturella skillnader och den lokala kulturen.

Hjälp klienten att skapa innehåll med människan i fokus
Fördelen med att anlita en översättare är oftast osynlig – tills företagets försäljning, omsättning eller image påverkas av en dålig översättning. Hjälp din klient att skapa och upprätthålla de mänskliga relationer som leder till ökad försäljning och visa tydligt vad du har att erbjuda!

Två sätt att hjälpa kunden:
– Få klienten att bli uppmärksam på mångfald. Ta upp det som inte skulle fungera i målspråkets kultur och samhälle. Kom med rekommendationer och förslag på kulturreferenser som klienten kan använda sig av. Fokusera på delade värderingar och förhoppningar.

– Bli bättre på ”social listening”. Vad pratas det om i samhället där ditt innehåll ska publiceras? Förstå deras bekymmer och känslor! Det bästa sättet för varumärken att lyfta är att visa respekt, empati och vara äkta i sin kommunikation. Var påläst och håll dig ajour med det som är aktuellt i samhället som målgruppen lever i.

Våga ta upp det
Det kan bli svårt att ta upp dessa aspekter eftersom inte alla företag har samma öppenhet. Jag ställde en fråga till föreläsaren Paola van Cappellen, som har en bakgrund inom översättning och som idag är kundansvarig hos Creative Culture. Jag undrade om hon hade tips på hur vi kan påverka, även om innehållet vi anpassar i de flesta fall har passerat många marknadsförare och copywriters innan det kommer till oss. Enligt Paolas erfarenhet under pandemin har varumärkesföreträdare som tänker globalt på riktigt visat sig vara villiga att lyssna och förbättra hur de kommunicera i andra kulturer. De vet dock inte alltid hur de ska göra sådana förändringar. Hon understryker vikten av att ta upp frågan och göra klienten mera medveten. Ganska ofta är klienten omedveten om att företaget faktiskt inte är så inkluderande, eller att det inte speglar mångfalden så som de egentligen vill.

Denna artikel är inspirerad av mina egna erfarenheter och av presentationen Human content in virtual times som gavs under The Language Show 13–15 november 2020. Eventet samordnades av The British Council, British Council IELTS och Qatar Foundation International.

Programmet hade tre spår; ett riktat till språkintresserade, ett till språklärare och ett till lingvister. Besök The Language Show och tryck på den kostnadsfria presentation du vill titta på. Du behöver bara registrera dig och du får tillgång till inspelningen direkt efteråt. Hoppas att du hittar något intressant!

Tips: Missa inte översättaren och forskaren inom tvärspråklig kommunikation Hayley Harris. Hon pratar om värdet av att anlita en professionell översättare och hur vi kan gynna och lyfta upp vårt yrke genom att använda andra termer för att referera till och beskriva vårt arbete. Lyssna också på SWOT-analysen av översättning och konferenstolkning under COVID-19.

SAMMA FÖRFATTARE +