SFÖ-konferens 2019

Kirsten Marie lägger ut texten om undertextning

15 mar, 2019

På årets SFÖ-konferens har vi det stora nöjet att presentera en viktig person inom undertextningsvärlden.

Kirsten Marie Øveraas. Kirsten Marie Øveraas. / Foto: Privat.

Kirsten Marie Øveraas har nämligen tagit fram danska riktlinjer för undertextning, på uppdrag av fackklubben Forum for Billedmedieoversættere. Tillsammans med översättaren, undertextaren och författaren Peter Bjerre Rosa svarar hon på frågan ”Hur gör man undertexter?” (Hvordan laver man undertekster?). Riktlinjerna beskriver undertextningens formella krav (antal tecken per rad, dialogstreck m.m.), språkliga krav (grammatik, idiomatiskt språk m.m.) och särskilda kännetecken (förkortning/redigering, tidkodning, liggtider m.m.).

Vem ska då använda dessa riktlinjer? I bloggen OVERSAT skriver Kirsten Marie att de kan vara till nytta för nybörjartextare, som exempelvis reklamfolk och journalister som undertextar reklamfilmer eller informationsvideor på sociala medier. Likaså kan utländska företag som vill slå sig in på undertextningsmarknaden använda dem för att se hur undertexter brukar se ut i Danmark. Dessutom kan redan etablerade och erfarna undertextare och undertextningsföretag ha nytta av dem som en påminnelse om att undertextning är en specialiserad översättningsdisciplin. Därmed kanske man kan få företag och andra aktörer att förstå att de bör anlita professionella undertextare. Och, viktigast av allt, tittarna får förhoppningsvis läsa fler undertexter av hög kvalitet. De är ju faktiskt våra mest lästa översättningar.

Förutom själva undertextandet ägnar sig Kirsten Marie åt att skriva böcker och artiklar om översättning samt att hålla workshoppar och föredrag i ämnet.

På SFÖ-konferensen belyser hon specifikt vad andra översättare kan lära av undertextare.

SAMMA FÖRFATTARE +