Styrelsen har ordet

Ju mer vi är tillsammans …

1 aug, 2019

Dags att köpa block och pennor – symboliskt, i alla fall. Och dags att sätta igång med föreningsarbetet.

/ Foto: Gisela Weltzin Thunberg.

Många ägnar mycket tid åt frivilliga insatser med olika grad av idealitet, från volontärarbete hos Stadsmissionen till styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. Men det är inte alltid lätt att hitta folk till alla styrelser och arbetsgrupper. Om man söker på Google på ”ideellt arbete svårare att få folk till” får man drygt 1,2 miljoner träffar. Några axplock ur rubrikerna: ”Föreningsproblem – Folk vill inte jobba gratis” (SVT Nyheter), ”Svårt få folk att ställa upp i ideella föreningar” (P4 Göteborg).

Ett problem kan vara att det många ser framför sig när de tänker på frivilligarbete är en eldsjäl som ägnar en stor del av sin fritid åt en förening under många år och kan den på sina fem fingrar, vet allt vad som har gjorts och allt som behöver göras. Det kan verka minst sagt avskräckande, och tröskeln för att börja engagera sig kan kännas väldigt hög.

SFÖ är en vital intresseorganisation med runt 1 000 medlemmar och många aktiva arbetsgrupper, men är förstås inte oberörd av problemet. Det är viktigt att komma ihåg att det mycket väl går att göra punktinsatser, konsultverksamhet på föreningsbasis, så att säga. Som medlem kan man få i uppdrag (eller åta sig) att utreda en viss fråga eller arrangera ett visst evenemang, och sedan är det bra med det.

Yrkesmässigt kan en översättare vara ganska ensam och utsatt. Du sitter där, i sin bildliga stuga i skogsbrynet, sist i en kedja av leverantörer till slutkunden, som är ett multinationellt företag med en miljon anställda och miljarder i omsättning. Vad har du att sätta emot? Det är lätt hänt att hamna i en ond cirkel där man aldrig vågar tacka nej till jobb, sänker priset på sina tjänster mer och mer, inte har råd med och tid för vidareutbildning, presterar sämre och sämre … Därför är det otroligt viktigt att vi sluter oss samman i en organisation som SFÖ. Vi behöver utveckla vår yrkesroll, handla upp bra tjänster förmånligt som grupp, hålla oss uppdaterade om vidareutbildningsvägar, ordna kurser, hänga med i den tekniska utvecklingen … Helt omöjligt att göra på egen hand! Vi måste hjälpas åt, och du behöver inte ägna all din fritid åt föreningsarbete för att kunna göra en insats. SFÖ behöver oss, och vi behöver SFÖ!