SAMMA FÖRFATTARE

Anna Hjalmarsson

Anna Hjalmarsson

Arbetar idag främst med översättning och granskning av EU-texter, framför allt för EU-kommissionen. Har tidigare även översatt bland annat ett antal Harlequin-romaner. Arbetar med språkparen franska-svenska och engelska-svenska. Tar även uppdrag inom copywriting, transkribering och som frilansjournalist. Driver enskild firma i England (Words on Words). Producerar och leder podcasten Sounding Out Horsham tillsammans med journalisten Emma Eversham.

SENASTE INSLAG +