Redaktören har ordet

Den osynliga textgranskaren

1 apr, 2021
Noelia Garasievich. Noelia Garasievich. / Foto: Annie Anderberg.

Om översättaren ska vara osynlig, så ska textgranskare vara än mer osynlig! Det är sällan vi framhäver lingvisten som förbättrar andras texter. Många översättare erbjuder korrekturläsning och redigering som ett komplement. Andra ägnar sig endast åt språkgranskning. I andra länder finns det organisationer specifika för dessa yrken.

I det här numret intervjuar jag en expert som vägleder oss i hur vi kan förklara vikten av en tjänst som få beställare ser nyttan av och ännu färre verkar villiga att betala för.

Om vi lyfte fram översättarprocessen och arbetet bakom att göra att en text ”fungerande” för sitt syfte, då skulle fler kunder bättre förstå vad de köper och se skillnaden mellan olika leverantörer.

Detta nummer ägnas åt textgranskning och bra redaktionellt arbete. Skål för bättre och mer kommunikativa texter!

Tips för alla som vill lyssna på intressanta samtal om språk och redaktionellt arbete: Språktidningens podd!

Ett tänkvärt citat: ”Det är väldigt sällan som en skribent åstadkommer en text som inte kan bli lite, lite bättre.” ur Uppdrag textgransning. En bok om att förbättra andras texter.

SAMMA FÖRFATTARE +