Nyheter

Att synliggöra SFÖ

10 jan, 2018

Marknadsföringsgruppen på Svenska mässan i Göteborg.

Svenska mässan i Göteborg. Svenska mässan i Göteborg. / Foto: Örjan Skoglösa.

Till Marknadsföringsgruppens främsta uppgifter hör att synliggöra Sveriges Facköversättarförening, att höja översättaryrkets status i allmänhet och att informera potentiella köpare om vikten av bra översättning.

Ett sätt att göra det är att besöka mässor som företrädare för SFÖ. Den 7–8 november 2017 var Marknadsföringsgruppen på Svenska mässan i Göteborg.

Vi valde just mässan Logistik och transport för att det är en bransch med mycket kontakt över gränserna och det därför borde finnas ett stort behov av översättningstjänster inom många olika ämnesområden, till exempel avtalsjuridik, teknik, miljö, administration, kommunikation och marknadsföring. Mässutställarna bestod av svenska och utländska företag samt svenska filialer till större utländska företag. Vi hade med oss broschyren ”Goda råd till köpare av översättningar” och bokmärken med adressen till SFÖ:s webbplats. Dem delade vi ut efter att ha samtalat med utställarna om deras kommunikation med företag och kunder i andra länder.

Vi diskuterade vilket språk de använder sig av och vem som producerar texter och eventuella översättningar. Det finns ju många bra argument för att inte göra detta själv när man har en annan roll i företaget, och för att inte ha alla handlingar på engelska när medarbetare och kunder har andra förstaspråk. Det gick ofta att få till bra samtal om dessa frågor, även om vi fick gå försiktigt tillväga för att inte trampa på några tår.

Att ett bra språk är avgörande för att företagens budskap ska nå fram och för att göra ett gott intryck kan man oftast enas om när det väl kommer på tal. Vi hoppas att denna insikt syns i mässdeltagarnas rutiner framöver, inte minst genom att de besöker SFÖ:s webbplats och använder vår sökmotor.

SAMMA FÖRFATTARE +