Papperstidning

Tyckt om tryckt

20 feb, 2020

Under tre vinterveckor (26 jan–17 feb) hade vi en öppen enkät om medlemmarnas attityd till en tryckt papperstidning. Bakgrunden är att styrelsen funderar på att erbjuda medlemmar och externa intressenter möjligheten att prenumerera på en tryckt version av Facköversättaren.

/ Foto: iStock.

Alla medlemmar får idag som medlemsförmån tidningen hemskickad i PDF-format fyra gånger per år. Tidigare fick alla medlemmar en tryckt version på posten men det upphörde av ekonomiska skäl. Det finns dessutom miljöskäl att inte använda papper och andra resurser i onödan. Samtidigt har många medlemmar sedan ändringen efterfrågat en tryckt version. Det finns även offentliga och privata organisationer där en fysisk tidning med fördel kunde ligga framme.

Innan vi lägger ner mer resurser på att undersöka de tekniska möjligheterna och ekonomiska förutsättningarna för en sådan lösning, vill vi gärna veta vad medlemmarna anser i frågan.

På ett grundläggande plan är svaren entydiga. 3 av 4 (256 av 349) tyckte att själva idén är bra. Se Fig. 1.

Denna procentuella fördelning var även stabil under enkätens hela livslängd (när den i tur och ordning påannonserades på e-postlistan, Facebook, Twitter och Instagram).

Samma stabila läge präglade även frågan huruvida respondenterna själva ville ha en tryckt tidning. Se Fig. 2.

De som svarade Ja på denna fråga fick även en följdfråga om hur mycket de kunde tänka sig att betala per exemplar (resp. per år) i så fall.

Medelvärdet för svaren är 33 kronor (resp. 144 kr). Tittar man tittar lite noggrannare på utfallet och räknar hur många som valde samma värde, så ser man att de flesta (36) valde 50 kr (resp. 35 valde 200 kr) men också att 29 (resp. 24) svarade att de inte ville betala alls.

1. Hur mycket kunde du tänka dig att betala per exemplar för att få en tryckt version av Facköversättaren med posten? Se Fig 3.

2. Hur mycket kunde du tänka dig att betala per år (4 exemplar) för att få en tryckt version av Facköversättaren med posten? Se Fig 4.

Spännande är även kommentarerna; vi fick in över 250 åsikter från 206 svaranden. Tack för det!

För att få en överblick kan man sortera kommentarerna efter svaren på frågorna.

Den största enskilda gruppen på 145 personer tyckte att det var en bra idé och ville själva ha ett pappersexemplar. Av dessa lämnade över 60 % (88 personer) en kommentar.

– Sen pdf-versioner infördes har jag varit dålig på att läsa dem. Jag sparar dem och går igenom dem men det blir inte att jag läser hela utan bara enstaka artiklar. Det är betydligt trevligare att sätta sig i soffan med tidningen och läsa över en kopp te.

Detta är helt klar den dominerade åsikten för hela enkäten. Den finns i många olika varianter men de flesta är rätt samstämmiga. Ett litet axplock:

– För att det oftast inte blir av att jag läser den digitala tidningen. Ligger den framme och man vill läsa lite i taget, över tid, är det bättre med en fysisk tidning. Dessutom försöker vi inom familjen att hålla nere användningen av skärmar på fritiden. Och på arbetstid blir det aldrig av att man hinner läsa en tidning.

– För att då kommer jag att läsa den. Nu läser jag den inte alls.

– Jag läser aldrig pdf-versionen. Tillbringar tillräckligt mycket tid vid datorn som det är. Däremot brukade jag läsa den tryckta versionen på den tiden jag fick den.

– Jag läser text på skärm hela dagarna, vilket jag antar att de flesta i tidningens målgrupp gör. Min branschtidning vill jag kunna läsa utanför jobbet, på papper – fördelarna med det är att man kan läsa den i badet, på stranden, i sängen, i hängmattan osv utan att behöva vara uppkopplad och nåbar.  Man kan klippa ut artiklar och sätta upp dem på anslagstavlan, man kan utan krångel visa dem för någon som man kanske inte vill låna ut sin telefon eller dator till.

– Jag märker att jag knappast läser FÖ sedan den kom som PDF, skulle verkligen uppskatta en tryckt version igen.

Undertecknads personliga åsikt är att denna attityd är så dominerande och bestämd att den bör ligga till grund för föreningens beslut att erbjuda en tryckt tidning som alternativ.

Men det kan vara viktigt att även beakta minoriteternas åsikter. Det finns exempelvis 51 svaranden (15 %) som varken vill ha en tryckt version eller tycker att föreningen ska erbjuda det. Dessa åsikter bärs fram med mycket engagemang (80 % lämnade kommentarer). Även om attityden varierar från mjuk till aggressiv så gäller nästan alla dessa åsikter miljöhänsyn som viktigaste skäl för att vara emot. Undertecknads personliga uppfattning är att föreningen bör undersöka möjligheten att klimatkompensera för en tryckt version.

En intressant undergrupp är de som vill ha tidningen, tycker det är en bra idé, men inte vill betala extra för ett sådant utskick. En typisk åsikt (7 kommentarer = 50 %) kan vara:

– Jag tycker att det ska finnas möjlighet att välja papperstidning men utan extra avgift. Det borde ingå i medlemsavgiften.

Undertecknad tycker att en sådan åsikt är fullt förståelig och godtagbar. Samtidigt är det dock tydligt att mindre än 10 % av dubbel-ja-svararna (14 av 145 plus 4 av nej-svararna) har den inställningen.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som deltog i enkäten. En bra kommunikation mellan medlemmarna är förutsättningen för att föreningen ska kunna fungera. Vi återkommer med ett förslag grundat på enkätens resultat.

SAMMA FÖRFATTARE +