SFÖ-konferens 2019

TM-hantering i Trados Studio

2 maj, 2019

På lördagen höll Anne Katrin Welp på uppdrag av SDL en uppskattad workshop med inriktning på TM-hantering i Trados Studio.

/ Foto: iStock.

Inledningsvis fick vi en genomgång av inställningarna för TM i det aktiva projektet (Project Settings > All Language Pairs > Translation Memory and Automated Translation) med bland annat möjligheter att lägga till flera TM och rangordna dem, välja om ett visst TM ska eller inte ska uppdateras under arbetets gång och ställa in Penalty om man eventuellt inte vill att ett visst TM ska ge hundraprocentiga träffar (till exempel om det innehåller terminologi från fel kund).

Här finns även funktionen Any TM, som kommer väl till pass om man exempelvis vill använda ett TM med språkkombinationen EN-US/SV-SE i ett projekt med språkkombinationen EN-GB/SV-SE, eller för den delen använda ett norskt TM till en dansk källtext eller vice versa. Funktionen finns under Project Settings > All Language Pairs > Translation Memory and Automated Translation > Use > Any TM.

En funktion som tillkom i Studio 2017 är Fragment Matching (upLIFT), där programmet automatiskt plockar ut och föreslår den tidigare översättningen av enstaka ord och/eller fraser – lite som en automatisk konkordanssökning. Inställningar för Fragment Matching, däribland minsta antal ord som krävs för att få en träff, kan göras under Project Settings > Search > Fragment Matching Options for upLIFT. För att det ska gå att använda funktionen måste det aktiverade TM:et vara indexerat för Fragment Matching, vilket kan göras på två sätt: antingen via Project Settings > All Language Pairs > Translation Memory and Automated Translation > Upgrade, eller på fliken Translation Memories > aktuellt TM > Settings > Fragment Alignment > On. En liten gul triangel vid namnet visar att ett TM inte är indexerat för Fragment Matching.

Till sist tipsade Anne Katrin om möjligheten att köra kvalitetskontroller på sina TM som på ett vanligt översatt dokument genom att först ladda ner och installera en filtypsdefinition för TMX-filer i SDL App Store.

SAMMA FÖRFATTARE +