Styrelsen har ordet

Spindeln i nätet

30 jun, 2018

Med en verksamhetschef kommer det att bli lättare för alla som vill bidra med ideellt arbete att göra det.

/ Foto: iStock.

Nu har jag snart varit med och färdigställt det för mig fjärde och sista bokslutet och den fjärde och sista budgeten för SFÖ och även fått äran att skriva några ord i detta nummer av Facköversättaren. Sist det begav sig skrev jag om vikten av fungerande system och rutiner som en bas för ett kreativt styrelsearbete, men det börjar kännas lite uttjatat. Tittar igenom ett antal ledare skrivna av mina styrelsekollegor de senaste åren i hopp om att hitta något annat att spinna vidare på och finner ett annat ofta återkommande tema:

”Vi vill ha dig med: i föreningen, på konferensen, i arbetsgrupper och styrelse om och när du känner dig redo för det”, skrev Charlotte Sjögren 2015. ”Ta chansen att göra något i en arbetsgrupp eller genom styrelsearbete. Vänta inte på att någon ska söka upp dig, sök upp valberedningen”, fortsatte Karin Ahlman Toyama 2016. Och förra året vid den här tiden skrev Ingrid Olsson så här: ”Jag skulle vilja uppmana alla medlemmar att försöka komma på konferenser och översättarträffar, att delta i diskussioner online och att inte tveka att anmäla sitt intresse för att engagera sig i föreningen.”

Och visst har dessa uppmaningar hörsammats, både nu och tidigare. Annars skulle det inte ha funnits någon förening. Många SFÖ-medlemmar använder mycket av sin tid till att arbeta ideellt i föreningen. Det märktes inte minst när alla arbetsgrupper fick presentera sig på medlemsdagarna i Göteborg i våras. Men det har också blivit allt tydligare att det är svårt för ideella krafter att till exempel driva projekt eftersom man, förstås, måste prioritera det arbete man får betalt för. Många uppgifter som tidigare skötts av ideella krafter har undan för undan hamnat hos kansliet. Det är ganska naturligt i en förening av SFÖ:s storlek. Mycket av det ”grundarbete” som måste till för att få verksamheten att flyta blir också mycket lättare om hjulet inte hela tiden måste uppfinnas på nytt.

Styrelsen beslutade därför att på prov ge Victoria mer betalt och mandat att fungera som verksamhetschef. Provperioden har nu pågått i drygt fjorton av de arton månaderna som avtalades och styrelsen har beslutat att man vill förhandla om en förlängning av avtalet. Det är inte alla föreningar förunnat att ha en verksamhetschef som fixar allt från momsredovisning till att vara både projektledare och moderator för medlemsdagar i en och samma person. Men både på grund av arbetsuppgifternas mycket skiftande karaktär och på grund av arbetsbelastningen kommer det nog på sikt att behövas två personer, om än inte två heltidsarbetare. I och med att Victoria vid övergången till det utökade uppdraget slutade att vara anställd av SFÖ och i stället arbetar på konsultbasis är det möjligt för henne att vid behov ta in andra krafter, förutsatt att styrelsen beslutar om extra medel för det. Det förenklar styrelsens arbete och SFÖSAB slipper ha ett arbetsgivaransvar.

Jag har just tillbringat ett par dagar på kansliet där Victoria och jag har samlat ihop en del lösa trådar och också kunnat konstatera att vi, även om det fortfarande finns saker att förbättra, faktiskt nått vårt mål: om Victoria av någon anledning skulle behöva ersättas finns det en struktur som gör att rätt person relativt snabbt skulle kunna sätta sig in i det löpande arbetet på kansliet och bistå nya styrelser och arbetsgrupper med grundfakta och grundservice.

Jag hoppas och tror att med en verksamhetschef som fungerar som spindeln i nätet och som finns kvar när medlemmar i arbetsgrupper och styrelse byts ut, kommer det att bli lättare för alla som vill bidra med ideellt arbete att göra det. Så jag säger som Karin, Charlotte och Ingrid: har du det minsta intresse för redan pågående projekt, eller kanske en helt ny idé, hör av dig till en arbetsgrupp, till styrelsen eller till valberedningen!

Själv halkade jag in i styrelsen via konferensgruppen i Göteborg 2013 och har i jämförelse med många av mina styrelsekollegor inte mycket kunskap om föreningens tidigare historia. Att samla ihop de lösa trådarna innebar bland annat att se till att diverse bakgrundsmaterial finns tillgängligt i digital form, vilket krävde en hel del bläddrande i fysiska pärmar och gav inblick i historien: allt från visionsdokument där styrelsen för över femton år sedan ansåg att föreningen behövde en heltidsanställd vd, till ekonomiska rapporter där styrelsens kostnader bland annat bestod av ”1 st. orgie”. Inget nytt under solen alltså. Frågan är om vi även ska återgå till att kalla den årliga styrelsemiddagen för orgie!

SAMMA FÖRFATTARE +