Nyheter

SFÖ + SAT = SANT!

2 maj, 2022

På SFÖ:s årsmöte, som precis hölls i digitalt format den 27 april, fattades ett historiskt beslut: SFÖ tar in SAT, Sveriges auktoriserade tolkar, som en del av SFÖ.

SFÖ ❤ SAT. SFÖ ❤ SAT. / Bild: Joaquín Moya.

Det har under många år förts en diskussion om att inkludera tolkar i SFÖ, och till årsmötet 2017 gjorde en särskild tolkgrupp en utredning med efterföljande rapport till föreningen om möjligheterna. Jag kan med stor glädje meddela att nu är det verklighet! Den 1 januari 2023 blir SAT en del av SFÖ:s organisation.

Auktoriserad tolk blir en egen medlemskategori och kriteriet för att bli medlem som tolk är att man är en av Kammarkollegiet auktoriserad tolk (med eller utan specialisering som rättstolk eller sjukvårdstolk).

Under det kommande året kommer undertecknad, SFÖ:s ordförande Elin Nauri Skymbäck, och SAT:s ordförande Maria Gustafsson (som även är fullvärdig medlem i SFÖ) att arbeta med utformningen av tolkarnas delaktighet i SFÖ tillsammans med resten av styrelsen. Enligt de stadgeändringar som årsmötet röstade för, och som det ska röstas om igen på det extra årsmötet den 12 maj, kommer tolkarna att få en representant i SFÖ:s styrelse (vilket de alltså har redan nu) samt även i etiknämnden och valberedningen. En tolkrepresentant kommer också ha möjlighet att delta i konferensgruppen, så att vi även får in ämnen som berör tolkar på konferenserna.

Översättare och tolkar har mycket gemensamt och det är inte svårt att hitta gemensamma intresseområden. Det finns också många medlemmar som är verksamma både som översättare och tolkar. Genom att öppna för att ta in tolkmedlemmar i SFÖ kan vi bli större och starkare som förening. Det finns drygt 1 000 auktoriserade tolkar i Sverige och därmed potential för många nya medlemmar. Genom tolkarna skulle vi också kunna nå både tolkar och översättare med språk som få av våra medlemmar har idag, till exempel arabiska.

Vi i SFÖ:s styrelse gläder oss oerhört över att kunna hälsa de auktoriserade tolkarna varmt välkomna till vår förening! På konferensen i Karlstad kommer vi att höja en skål för det nya kärleksparet!

SENASTE INSLAG +