Specialisering

Nyfiken på … Agnes Ambrosiani

24 mar, 2022

Sex frågor till en språkvetare som är projektledare inom översättning och produktutvecklare på Care to Translate.

Agnes Ambrosiani. Agnes Ambrosiani. / Foto: Emese Orbán.

eV: Vi träffade dig på SFÖ konferensen i fjol. Du är språkvetare. Hur blev du projektledare inom översättning och hur skulle du beskriva din roll?
I min språkvetenskapliga utbildning har jag alltid varit extra intresserad av sociolingvistik och frågor kring språk och makt. Eftersom jag är gift med en läkare har jag fått mer och mer tillgång till det medicinska språket och vården i stort. När Care to Translate dök upp kändes det som en fantastisk möjlighet att få kombinera min språkvetenskapliga kompetens och mitt medicinska intresse för att påverka vårdkommunikation ur ett större perspektiv. Eftersom företaget inte var så gammalt när jag anställdes har jag haft stora möjligheter att själv påverka hur min roll ser ut, men också att vara med och påverka företagets utveckling som helhet.

Jag är translation manager. Titeln ”Translation Manager” är ganska luddig, men kan sammanfattas till att jag (tillsammans med vår medicinskt ansvariga) utvecklar, implementerar och kvalitetssäkrar allt det innehåll som vi publicerar i vår produkt. I det ingår projektledning av översättningar, men också diskussioner med kunder för att utveckla produkten efter deras behov och ta fram relevant innehåll. Jag driver även kvalitetsprocesser, både interna och utifrån den återkoppling vi får från våra användare och kunder. Tillsammans med mina kolleger projektleder jag även de översättningsuppdrag som vi får in från externa kunder.

Om Agnes Ambrosiani

■ Intressemedlem i SFÖ: Sedan 2019.

■ Utbildning: Kandidatexamen i franska (Stockholms universitet), Erasmus-år i Strasbourg (litteratur och lingvistik), masterprogram i språkvetenskap inriktning tvåspråkighet (ej avslutad, Stockholms universitet), konferenstolkutbildning (TÖI, Stockholms universitet), kursen Språkrådgivning och textvård (Linnéuniversitetet).

■ Bakgrund: Språkvetare med särskilt intresse för sociolingvistik. Gift med en läkare vilket har öppnat upp vården och det medicinska språket för mig. Har bland annat jobbat som guide på Vasamuseet och amanuens på Institutionen för svenska och flerspråkighet (bland annat med administration av kurser i tolkning). Driver även ett eget företag i liten skala inom språkgranskning, översättning och tolkning.

eV: Vilka är de viktigaste egenskaperna som du behöver i ditt arbete?
Noggrannhet, eget driv och en förmåga att tänka brett! I nuläget innehåller vår produkt omkring 40 språk, vilket innebär kontakt med ett stort antal översättare varje gång vi ska implementera nytt innehåll – många bollar att hålla i luften! Att jag har kunskap om vården och kan mycket av fackspråket samtidigt som jag inte är helt och hållet ”på insidan” är också viktigt eftersom jag kan hjälpa till att skapa en brygga mellan vården och gemene person – vilket är helt grundläggande för Care to Translates produktidé. Mitt arbete kräver också en förmåga att kunna föreställa sig många olika situationer och måla upp olika möjliga användningsscenarion.

eV: Hur ser samarbetet ut mellan dina chefer, kunder och de frilansande översättare?
Vi har flera olika typer av kunder, dels de som köper in vår egen produkt och dels de som köper översättningar av oss. Den gemensamma nämnaren är det medicinska fokuset, men processerna ser lite olika ut.

För de kunder som köper in vår egen produkt, Care to Translate Clinic, handlar mitt arbete mycket om att förstå vad personalen på plats i vården behöver för att kunna kommunicera med sina patienter. Det handlar om att ta fram innehåll samt att lägga till språk och nya funktioner tillsammans med våra utvecklare. För min del handlar det mycket om att prata med vårdpersonalen och sedan formulera innehållet som ska översättas. I början av processen samarbetar jag mycket med våra säljare i kundkontakten, men när innehållet väl formulerats påbörjas arbetet med översättningarna och fokus flyttar till kommunikationen med översättarna och granskarna. När vi väl har lagt till det nya innehållet meddelar vi säljarna igen, så att de kan kommunicera det tillbaka till kunderna.

“Mitt arbete kräver också en förmåga att kunna föreställa sig många olika situationer och måla upp olika möjliga användningsscenarion.”

Vi gör även en del översättningsuppdrag där kunder beställer översättningar av oss, och där vi hanterar kontakten med översättarna och kvalitetsgranskningen för att sedan leverera tillbaka en färdig översättning. Första kontakten är ofta genom vårt säljteam, men sedan sköter jag eller mina kolleger både kontakten med kunden och kontakten med översättarna. Ibland är det samma kunder som också köper vår produkt, men oftast är de inte det. Vi har till exempel översatt hemsidor, broschyrer och andra vårdrelaterade appar, det beror lite på vad kunden behöver!

eV: Vilka utmaningar finns i din roll och hur löser du dem? Vad hjälper dig att hitta dessa lösningar?
Eftersom vi översätter till så många språk, och produkten används i hela världen, behöver vi fundera över hur innehållet ska se ut för att kunna fungera på alla språken och i så många olika kontexter som möjligt. Olika språk har olika egenheter, och sjukvården ser verkligen inte likadan ut i hela världen. Ibland är det lätt att fastna för mycket i hur Sverige fungerar! Ofta kommer lösningarna på olika översättningsklurigheter fram när jag diskuterar med våra granskare och översättare.

En annan utmaning är att vi är ett litet (men växande!) företag vilket kan leda till viss stress – det finns alltid mer att göra och man får lätt en känsla av att tiden inte räcker till. Alla på företaget är däremot överens om att en hållbar arbetsmiljö är viktig, och det märks att både psykosocial och fysisk arbetsmiljö tas på allvar på alla nivåer. Vi är generellt bra på att stötta varandra och samarbeta över team-gränser när det behövs, och på att gemensamt se till att vi prioriterar det som är viktigast just nu. Det känns verkligen att vi gör det här tillsammans, och då går det oftast att lösa det mesta.

eV: Dina bästa tips för översättare som är nyfikna på att arbeta som projektledare inom översättning.
Fundera på vilka verktyg du behöver för att kunna hålla koll på alla småbitar! Våra projekt har processer i flera steg och det är oftast uppemot 80 inblandade översättare och granskare. Det blir mycket att hålla koll på, och bra verktyg och metoder för att hantera det är superviktigt.

Vill du specialisera dig på en viss typ av översättningar? Man pratar mycket om att översättaren behöver ha fackkunskap, men även som projektledare märker jag att min kunskap om vården underlättar för mig i samarbetet med våra kunder.

Det finns många olika typer av projektledning! Jag skulle inte säga att jag i huvudsak jobbar med ”klassisk” översättningsförmedling, även om vi gör det också. Fundera på vad i projektledning du tycker verkar intressant: kontakten med kunder? Kontakten med översättare? Är det att lösa kluriga språkfrågor? Kvalitetssäkring? Produktutveckling? Vill du hantera många små projekt, några få stora? Utifrån det kan du sedan fundera på vilken typ av projektledarroll du ska söka dig till, och framför allt var!

Om Care to Translate

Företaget grundat 2018 (startades av läkarstudenter som ideell förening 2015). Vår grundvision är att all vårdpersonal och alla patienter ska kunna kommunicera med varandra oavsett vilka språk de pratar. Appen ”Care to Translate” finns att ladda ner på AppStore och Google Play (både en gratisversion och en betalversion) och finns även tillgänglig via webbläsare (betalversionen).

Fokus är att tillhandahålla översättningar som har kvalitetssäkrats medicinskt, just för att alla ska ha möjlighet att få en likvärdig vård. Vi jobbar kontinuerligt med kvalitet, och vår process för nytt innehåll omfattar flera olika översättnings- och granskningssteg med flera inblandade översättare och granskare, för att kunna täcka olika vinklar och den medicinska kompetensen. Vi tar också fram noggranna riktlinjer för de olika språken, och jobbar med att utveckla terminologi för att hålla innehållet konsekvent och begripligt.

I princip alla våra översättare och granskare är frilansare, de kan däremot vara det på lite olika sätt. Vi lägger stor vikt vid medicinsk kunskap och att man förstår hur vår produkt är tänkt att fungera, och många som arbetar med oss har ett eget engagemang i vår grundfråga: jämlik vård.

Kan du beskriva översättarprofilen som passar bäst hos er/som ni behöver?

Vi vill att våra översättare och granskare har medicinsk kompetens, till exempel från att ha jobbat inom vården. Det är också viktigt att personen förstår hur vår produkt fungerar och vad det innebär för hur innehållet ser ut. Ofta handlar vårt innehåll om att balansera medicinsk exakthet och allmänspråkliga uttryck, och därför uppskattar vi personer som är beredda att diskutera möjliga översättningslösningar med oss utifrån ett helhetsperspektiv.

eV: Vad funderar du annars på, som jag inte har kommit på att fråga om?
När jag började på Care to Translate i oktober 2018 såg företaget – och produkten – väldigt annorlunda ut! Jag var den första person som anställdes, och det har varit oerhört häftigt att följa med i utvecklingen. Idag är vi 17 personer internt (utan att räkna med alla våra frilansande översättare och granskare) och vi fortsätter att växa, vilket så klart gör att våra processer och verksamheter utvecklas. Om jag hade velat ha en snävt avgränsad roll där jag kunde förutse exakt hur nästa år ska se ut hade det här inte passat mig, men jag tycker om friheten som finns i att vara en del av ett litet företag! Det ger mig chansen att sträcka mig utanför min egen kärnkompetens och verkligen utvecklas, och jag lär mig nya saker hela tiden.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +