SFÖ-konferens 2019

Med Ann Törnkvist i Södertäljes undre värld

16 apr, 2019

Och historien bakom hennes bok.

Ann Törnkvist. Ann Törnkvist. / Foto: Max Brouwers.

Ann redogjorde först för sin egen bakgrund som redan har beskrivits i denna tidning och därefter för historien bakom hennes bok Följ fucking order – Liv och död i skuggan av Södertäljemaffian. Detta händelseförlopp har beskrivits utförligt i den omfattande medierapporteringen om Södertäljenätverket. Boken handlar, med hennes egna ord, om en stad och hur folk kommer i kläm. Hon har intervjuat både medlemmar i gänget, offren och andra personer med kunskap om nätverket.

Slutligen berättade Ann att hon beslöt sig för att själv översätta boken till engelska, men efter att ha inlett arbetet insåg hon att det var en dålig idé och tog hjälp med översättningen av ett par kapitel. De utmaningar som hon upplever vid översättningen till engelska är att engelska texter har andra kännetecken än svenska. Enligt henne är engelskans kännetecken: aktiva meningar, semikolon, gerundium, ordrikedom och fyrkantsparenteser. Annat som beredde svårigheter vid översättningen var: juridisk terminologi, sociolekt och låneord. Med andra ord den typen av problem som vi översättare hanterar varje dag. Och ett åskådligt exempel på att översättningskompetens innehåller mer än kunskap i två språk.

SAMMA FÖRFATTARE +