SFÖ-nytt

Kostnadsfri juridisk rådgivning

17 jun, 2021

En värdefull medlemsförmån!

/ Foto: iStock.

SFÖ har ett avtal med Allt om Juridik – en stor aktör som har funnits länge och som har ett brett kompetensområde. De kan hjälpa oss med avtalsfrågor, upphovsrättsliga frågor, bolagsrättsliga frågor, GDPR etc. De kan även ge oss råd i våra kontakter med utländska motparter, dock alltid med utgångspunkt från svensk lag.

Genom vårt avtal har SFÖ-medlemmar tillgång till fri rådgivning ”av enklare slag”. Med det menas grundläggande frågor som inte kräver vidare juridisk bearbetning och som snabbt kan besvaras av juristerna.

Dessutom har SFÖ ett bestämt antal ärenden per år. Med ”ärenden” avses frågor som tar mer tid i anspråk att behandla. Användningen av ärendena beslutas av SFÖ.

Vill du nyttja någon av tjänsterna, kontakta Gunbritt på styrelsen.

Fördelen med att kanalisera alla frågor genom föreningen är dessutom att vi på sikt kan bygga upp en intern kunskapsbas och utnyttja vår juridiska resurs mer effektivt.