SAMMA FÖRFATTARE

Malin Skillby

Malin Skillby

Översätter till svenska från engelska och spanska inom teknik, IT och medicinteknik. Besök hennes hemsida. Hon kan också nås här.