Utbildning

Facköversättarutbildning på Linnéuniversitetet

22 mar, 2020

Linnéuniversitetets utbud inför den stundande hösten.

/ Foto: iStock.

Hösten 2020 erbjuder Linnéuniversitetet i Växjö en ettårig facköversättarutbildning på magisternivå och ett ettårigt masterpåbyggnadsår med praktiktermin för den som redan har en avslutad magister i facköversättning och som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter. Utbildningen är unik i Sverige som den enda facköversättarutbildning som ges på distans.

Magisterprogrammet ges med tre språkinriktningar: engelska, franska och tyska. Franska ges på halvfart, engelska och tyska på både hel- och halvfart. I utbildningen ingår kurser i översättningsteori, praktiskt översättningsarbete, språkstruktur, textanalys samt en avslutande magisteruppsats som innefattar en egen utförd översättning av en facktext och en analys av denna. På de uppskattade campusträffarna möter studenterna bland annat alumner och egenföretagare som gästföreläser, en terminolog, en föreläsare från EU-kommissionens representation i Sverige och inte minst Anne Katrin Welp, som håller i hands on-övningar i CAT-verktyg. Studenterna får också under ett års tid tillgång till licenser för ett CAT-verktyg så att de kan öva hemma.

Masterpåbyggnadsåret erbjuds med ingångsspråken engelska och tyska och går på hel- eller halvfart. Det unika med denna påbyggnad är att den inkluderar en praktiktermin, vilken också kan läsas separat. Praktiken kan exempelvis förläggas till en översättningsbyrå men även en större myndighet med en egen översättningsavdelning. Påbyggnaden innehåller också en kurs som behandlar korpusbaserade metoder och just korpusar spelar en central roll i vår facköversättarutbildning. Den stora fördelen med korpusar är att de tillhandahåller information om hur ord vanligtvis kombineras (”kollokationer”), hur vanligt ett ord är och i vilka texttyper ett ord främst uppträder i – något som traditionella ordböcker eller termdatabaser saknar information om. Masteruppsatsen som skrivs efter praktikterminen kommer också att hämta sitt material från en korpus, nämligen översättningskorpusen LEGS (The Linnaeus University English-German-Swedish Corpus). Att arbeta med en översättningskorpus är ovärderligt för en blivande översättare då det ökar medvetenheten om de strategier och översättningsalternativ som kan tillämpas.

Fakta

Linnéuniversitetet erbjuder sedan många år ett magisterprogram i facköversättning på distans. Sedan 2018 erbjuds även ett påbyggnadsår till master. Ansökningstiden stänger formellt 15 april men kommer att hållas öppen för sen anmälan.

Länk till magisterprogrammets hemsida här.

Länk till praktiktermin på masternivå här.

Länk till forskningshemsida om LEGS här.

Kontaktpersoner: programansvariga Jenny Ström Herold och Magnus Levin.

SAMMA FÖRFATTARE +