Utbildning

Bli Master i facköversättning på Linnéuniversitetet

7 apr, 2018

Varva översättningspraktik med teori – läs till en master i facköversättning vid Linnéuniversitetet i Växjö.

/ Foto: iStock.

I en tidigare artikel skrev vi om vår facköversättarutbildning vid Linnéuniversitetet som går på distans, hel- och halvfart, med ingångsspråken engelska, franska och tyska. Från och med hösten 2018 är det möjligt att läsa ända upp till en master! Då startar nämligen vårt ettåriga master-påbyggnadsår med ingångsspråken engelska och tyska. Även masteråret går på distans, med enstaka fysiska träffar. Det unika med denna påbyggnad är att den inkluderar en praktiktermin som ger en direkt ingång till det praktiska yrkeslivet. Praktiken kan exempelvis förläggas till en översättningsbyrå men även en större myndighet som har en egen översättningsavdelning. Praktiken kan också med fördel förläggas utomlands. Påbyggnadsåret innehåller förutom en praktikkurs en delkurs som behandlar översättningsvetenskaplig teori och korpusbaserade metoder.

Just korpusar har en central roll i vår facköversättarutbildning och vi lär ut hur de kan användas som ett effektivt hjälpmedel vid översättning. Den stora fördelen med korpusar är att de tillhandahåller information om hur ord vanligtvis kombineras (”kollokationer”), hur vanligt ett ord är och i vilka texttyper ett ord främst uppträder i – något som mer traditionella ordböcker eller termdatabaser saknar information om.

Masteruppsatsen som skrivs efter praktikterminen kommer också att hämta sitt material från en korpus, närmare bestämt översättningskorpusen LEGS (The Linnaeus University English-German-Swedish Corpus), som innehåller engelsk, tysk och svensk facktext i original och översättning. Att arbeta med en översättningskorpus är ovärderligt för en blivande översättare då det ökar medvetenheten om de strategier och översättningsalternativ som kan tillämpas.

Fakta

Linnéuniversitetet erbjuder sedan många år ett magisterprogram i facköversättning på distans. Från och med höstterminen 2018 kommer även ett påbyggnadsår till master att ges. Ansökningstiden stänger formellt 16 april men kommer att hållas öppen för sen anmälan.
Länk till programmets hemsida.
Länk till forskningshemsida.
Kontaktpersoner: programansvariga Jenny Ström Herold och Magnus Levin.

SAMMA FÖRFATTARE +