Språkvetenskap

Begreppet översättarskap

9 jun, 2020

Vad jag menar med det.

/ Foto: iStock.

Översättarskap (translatorship) är ett begrepp som används i översättningsvetenskaplig forskning på lite olika sätt. För mig, som är intresserad av frågor kopplade till översättarens yrkesroll och självbild, var det länge ett mystiskt begrepp som jag inte riktigt kunde ringa in. Det var tydligt att de här forskarna använde begreppet på olika sätt för att diskutera sinsemellan väldigt olika saker – oftast utan att definiera det! Anthony Pym använder det till exempel för att prata om översättarens ägarskap över texten, medan Gideon Toury diskuterar det som översättarens sociala roll i samhället.

I avhandlingen går jag igenom olika forskares användning av begreppet översättarskap och föreslår en tredelad uppdelning: textuellt översättarskap (vilket är det Anthony Pym diskuterar), paratextuellt översättarskap och extratextuellt översättarskap (vilket är det som Gideon Toury menar med översättarskap). Med det sagt handlar min avhandling om det extratextuella översättarskapet, det vill säga frågor kopplade till översättares sociala roll på ett samhälleligt plan – kort och gott relationen mellan översättaren och samhället!

SAMMA FÖRFATTARE +