SAMMA FÖRFATTARE

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Översätter från franska, spanska och italienska till svenska. Arbetar som kontakttolk (är auktoriserad tolk i spanska) samt lärare i franska. Favoritämnesområde både när det gäller tolkning och översättning är medicin. Medlem i styrelsen. Driver Lexos.