SAMMA FÖRFATTARE

Gidon Avraham

Gidon Avraham

Fil. dr. Gidon Avraham (Uppsala universitet, afro-asiatiska språk med fokus på hebreiska) är medlem av SFÖ och Författarförbundets översättarsektion, föreningen Svenska Tecknare (och formgivare) samt f.d. medlem av SFÖ:s redaktion av Facköversättaren med ansvar för formgivning, redigering och layout.

Gidon har varit verksam som översättare i ca 40 år. Förutom översättning till svenska av israelisk skönlitteratur av Amos Oz och David Grossman har Gidon genom egna Linguistrator AB översatt och utformat broschyrer, tidskrifter, årsredovisningar och heloriginal för böcker. Gidon har även erfarenhet av rättstolkning. Intresset för översättning kan ha vuxit ur hans tekniska utbildning och tjänsteår som lokförare vid SJ.

På senare år har Gidon, som också är legitimerad lärare i engelska, svenska och matematik i olika skolformer ansvarat för upprättande av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram i två skolor med elever i behov av särskilt stöd.

Kan mejlas här.

SENASTE INSLAG +