SAMMA FÖRFATTARE

Eva Taxén

Eva Taxén

Eva Taxén har arbetat som projektledare, säljare och granskare av översättningar sedan mitten av 90-talet på Translator Scandinavia AB. Eva undervisar även i översättning på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Gillar att få kunder och studenter att växa!
Du når Eva här: eva.taxen@su.se

SENASTE INSLAG +