SAMMA FÖRFATTARE

Ulrika Persson

Ulrika Persson

Översätter från engelska till svenska, främst inom ekonomi och finansiella rapporter. Har utöver en magisterexamen i facköversättning även en kandidatexamen i företagsekonomi samt mångårig erfarenhet inom redovisning och revision. Driver True Translation och nås på e-post.

SENASTE INSLAG +