SAMMA FÖRFATTARE

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson är auktoriserad tolk i spanska och facköversättare. Hon översätter medicinska och juridiska texter samt tolkar franska, spanska och italienska. Marias favorit-tolkuppdrag sker inom vården i allmänhet och hos fysioterapeuterna i synnerhet – de är bäst inom vården på att föra ett pedagogiskt och strukturerat samtal med patienterna! Kontakta Maria här

SENASTE INSLAG +