SAMMA FÖRFATTARE

Richard Pleijel

Richard Pleijel

Richard Pleijel är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik och forskare vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.

SENASTE INSLAG +