SAMMA FÖRFATTARE

Camilla Lindfors

Camilla Lindfors

Översättare (engelska -> svenska), inom främst teknik, marknadsföring, IT, HR/HCM, och detaljhandel, men även fordon, samhällsvetenskap m. m.
Utöver översättarjobbet är Camilla lingvistiktestare, lingvistikvaliderare, klarspråkare, språkgranskare, terminologiarbetare, skribent etc.
Camilla har läst en Master 1 y i facköversättning engelska–svenska, kandidatexamen i engelsk lingvistik. Har pluggat bl. a. klarspråk, terminologi, media och kommunikationskurser. Kandidatexamen inom informationssystemutveckling (IS/IT). Associerad medlem i SFÖ-SAT
Kontakta Camilla här.

SENASTE INSLAG +