SAMMA FÖRFATTARE

Nouri Al Jassem

Nouri Al Jassem

Tolk och översättare svenska-arabiska. Kandidatexamen i media och kommunikation från Damaskus universitet. Studerar just nu översättning vid TÖI. Kan nås här.

SENASTE INSLAG +