SAMMA FÖRFATTARE

Anna Stjernström

Anna Stjernström

Översätter från svenska till engelska och danska. Utför även transkription (på engelska och svenska) samt olika skribenttjänster (på svenska). Hon kan nås här.

SENASTE INSLAG +