SAMMA FÖRFATTARE

Anna Stjernström

Anna Stjernström

Översätter från svenska till engelska och danska. Utför även transkription (på engelska och svenska) samt olika skribenttjänster (på svenska). Hon kan nås här.